Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Μέρος του προγράμματος  των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών αποτελούν και οι εκπαιδευτικές εκδρομές-επισκέψεις των φοιτητών/τριών σε αγροκτήματα, βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και θερμοκήπια.

Οι επιστημονικές και επαγγελματικές εμπειρίες και κυρίως οι αναμνήσεις που οι φοιτητές/τριες διατηρούν από αυτές τις εκδρομές είναι πολύτιμες!

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Μέρος του προγράμματος  των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών αποτελούν και οι εκπαιδευτικές εκδρομές-επισκέψεις των φοιτητών/τριών σε αγροκτήματα, βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και θερμοκήπια.

Οι επιστημονικές και επαγγελματικές εμπειρίες και κυρίως οι αναμνήσεις που οι φοιτητές/τριες διατηρούν από αυτές τις εκδρομές είναι πολύτιμες!