Υποτροφίες από το Τμήμα Γεωργίας

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου «Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος» προκηρύσσει τη χορήγηση 10 υποτροφιών, 5 από τις οποίες θα παραχωρηθούν για σπουδές οι οποίες ξεκινούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 και 5 για σπουδές οι οποίες ξεκινούν το ακαδημαϊκό έτος 2023/24. Οι υποτροφίες παραχωρούνται για την πραγματοποίηση σπουδών προπτυχιακού επιπέδου σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές στον τομέα της Γεωργίας σε πανεπιστήμια της Κύπρου, σε κατευθύνσεις σχετικές με την Επιστήμη Αγροτικής Παραγωγής, Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Η προκήρυξη αφορά στη χορήγηση υποτροφιών συνολικού ύψους 10,000 ευρώ η καθεμία για το σύνολο της φοίτησης στις ως άνω αναφερόμενες κατευθύνσεις σπουδών, για τη στήριξη της ανάπτυξης του μελλοντικού εργατικού δυναμικού του γεωργικού τομέα. Η αξία της κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε 2,500 ΕΥΡΩ ετησίως και χορηγούνται σε απόφοιτους/απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για σπουδές στον τομέα της γεωργίας. 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 είναι από 9 /11/2022 μέχρι 9/12/2022, συμπεριλαμβανομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://rb.gy/5ksz18 .

Υποτροφίες από το Τμήμα Γεωργίας

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου «Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος» προκηρύσσει τη χορήγηση 10 υποτροφιών, 5 από τις οποίες θα παραχωρηθούν για σπουδές οι οποίες ξεκινούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 και 5 για σπουδές οι οποίες ξεκινούν το ακαδημαϊκό έτος 2023/24. Οι υποτροφίες παραχωρούνται για την πραγματοποίηση σπουδών προπτυχιακού επιπέδου σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές στον τομέα της Γεωργίας σε πανεπιστήμια της Κύπρου, σε κατευθύνσεις σχετικές με την Επιστήμη Αγροτικής Παραγωγής, Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Η προκήρυξη αφορά στη χορήγηση υποτροφιών συνολικού ύψους 10,000 ευρώ η καθεμία για το σύνολο της φοίτησης στις ως άνω αναφερόμενες κατευθύνσεις σπουδών, για τη στήριξη της ανάπτυξης του μελλοντικού εργατικού δυναμικού του γεωργικού τομέα. Η αξία της κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε 2,500 ΕΥΡΩ ετησίως και χορηγούνται σε απόφοιτους/απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για σπουδές στον τομέα της γεωργίας. 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 είναι από 9 /11/2022 μέχρι 9/12/2022, συμπεριλαμβανομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://rb.gy/5ksz18 .