Διμερείς Συμφωνίες

 

A/A

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια / Partner Institutions

ERASMUS ID CODE

Χώρα/  Country

1

Universiteit Gent Belgium

B GFENT01

Belgium

2

Universite De Liege

B LIEGE01

Belgium

3

University of Osijek

HR OSIJEK 01

CROATIA

4

Agrosup Dijon

F DIJON08

France

5

University of Reims

F REIMS01

France

6

Agricultural University of Athens

G ATHINE03

Greece

7

Aristotle University of Thessaloniki

G THESSSAL01

Greece

8

Democritus University of Thrace

G KOMOTINI 01

Greece

9

Panepistimio Patras

G PATRA 01

Greece

10

University of Ioannina

G IOANNIN01

Greece

11

University of Thessaly

G VOLOS01

Greece

12

TEI of Athens

G ATHINE34

Greece

13

 TEI of Western Macedonia

G KOZANI01

Greece

14

University of West Attica

G EGALEO 02

Greece

15

University of Szeged

HU SZEGED01

Hungary

16

University College Cork

IRL CORK01

Ireland

17

Universitá degli Studi del Molise

I CAMPOBA01

Italy

18

Universita Degli Studi di Firenze

I FIRENZE01

Italy

19

Universita di Parma

I PARMA 01

Italy

20

University of Palermo

I PALERMO01

Italy

21

University of Teramo

I TERAMO01

Italy

22

University of Udine

I UDINE01

Italy

23

Univversita degli Studi di Padova

I PADOVA01

Italy

24

Universitá Politechnica delle Marche

I ANCONA01

Italy

25

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

I CATANIA01

Italy

26

Universita degli Studi della Tuscia

I VITERBO01

Italy

27

Universita degli Studi di Verona

I VERONA01

Italy

28

Universita Degli Studi Di Torino

I TORINO01

Italy

29

Universita Degli Studi Di Milano

I MILANO01

Italy

30

University of Foggia

I FOGGIA03

Italy

31

University of Pisa

I PISA01

Italy

32

University of Malta

MT MALTA01

Malta

33

Lodz University of Technology

PL LODZ 02

Poland

34

West Pomeranian University of Technology in Szczecin

PL SZCZECI02

Poland

35

University of the Azores

P ACORES01

Portugal

36

Universidade de Lisboa

P LISBOA109

Portugal

37

University Dunarea de Jos of Galati

RO GALATI01

Romania

38

University of Agronomic Sciences

RO BUCURES12

Romania

39

University of Belgrade

Belgrade

Serbia

40

Universidad Miguel Hernandez

E ELCHE01

Spain

41

Universidad Rey Juan Carlos

E MADRID 26

Spain

42

Docuz Eylul University

TR IZMIR01

Turkey

43

Αbertay University

UKDUNDEE03

UK

 

Διμερείς Συμφωνίες

 

A/A

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια / Partner Institutions

ERASMUS ID CODE

Χώρα/  Country

1

Universiteit Gent Belgium

B GFENT01

Belgium

2

Universite De Liege

B LIEGE01

Belgium

3

University of Osijek

HR OSIJEK 01

CROATIA

4

Agrosup Dijon

F DIJON08

France

5

University of Reims

F REIMS01

France

6

Agricultural University of Athens

G ATHINE03

Greece

7

Aristotle University of Thessaloniki

G THESSSAL01

Greece

8

Democritus University of Thrace

G KOMOTINI 01

Greece

9

Panepistimio Patras

G PATRA 01

Greece

10

University of Ioannina

G IOANNIN01

Greece

11

University of Thessaly

G VOLOS01

Greece

12

TEI of Athens

G ATHINE34

Greece

13

 TEI of Western Macedonia

G KOZANI01

Greece

14

University of West Attica

G EGALEO 02

Greece

15

University of Szeged

HU SZEGED01

Hungary

16

University College Cork

IRL CORK01

Ireland

17

Universitá degli Studi del Molise

I CAMPOBA01

Italy

18

Universita Degli Studi di Firenze

I FIRENZE01

Italy

19

Universita di Parma

I PARMA 01

Italy

20

University of Palermo

I PALERMO01

Italy

21

University of Teramo

I TERAMO01

Italy

22

University of Udine

I UDINE01

Italy

23

Univversita degli Studi di Padova

I PADOVA01

Italy

24

Universitá Politechnica delle Marche

I ANCONA01

Italy

25

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

I CATANIA01

Italy

26

Universita degli Studi della Tuscia

I VITERBO01

Italy

27

Universita degli Studi di Verona

I VERONA01

Italy

28

Universita Degli Studi Di Torino

I TORINO01

Italy

29

Universita Degli Studi Di Milano

I MILANO01

Italy

30

University of Foggia

I FOGGIA03

Italy

31

University of Pisa

I PISA01

Italy

32

University of Malta

MT MALTA01

Malta

33

Lodz University of Technology

PL LODZ 02

Poland

34

West Pomeranian University of Technology in Szczecin

PL SZCZECI02

Poland

35

University of the Azores

P ACORES01

Portugal

36

Universidade de Lisboa

P LISBOA109

Portugal

37

University Dunarea de Jos of Galati

RO GALATI01

Romania

38

University of Agronomic Sciences

RO BUCURES12

Romania

39

University of Belgrade

Belgrade

Serbia

40

Universidad Miguel Hernandez

E ELCHE01

Spain

41

Universidad Rey Juan Carlos

E MADRID 26

Spain

42

Docuz Eylul University

TR IZMIR01

Turkey

43

Αbertay University

UKDUNDEE03

UK