Πηγές στο διαδίκτυο

Γλωσσικό Διδακτικό Υλικό σε ηλεκτρονική Μορφή

Στον χώρο αυτό, θα προστίθεται σταδιακά γλωσσικό διδακτικό υλικό που θα σχετίζεται με τα προγράμματα γλωσσών που παρακολουθούν οι φοιτητές.

 

Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

 

Αγγλικά για Νοσηλευτές

 

Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς

Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς

Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου

Αγγλικά για Σπουδές Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Αγγλικά για Αγροτικές Σπουδές

Αγγλικά για Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού

 

Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλιακά

 

Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας

 

Αγγλικά για Επιχειρησιακή Επικοινωνία

Αγγλικά για Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πηγές στο διαδίκτυο

Γλωσσικό Διδακτικό Υλικό σε ηλεκτρονική Μορφή

Στον χώρο αυτό, θα προστίθεται σταδιακά γλωσσικό διδακτικό υλικό που θα σχετίζεται με τα προγράμματα γλωσσών που παρακολουθούν οι φοιτητές.

 

Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

 

Αγγλικά για Νοσηλευτές

 

Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς

Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς

Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου

Αγγλικά για Σπουδές Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Αγγλικά για Αγροτικές Σπουδές

Αγγλικά για Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού

 

Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλιακά

 

Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας

 

Αγγλικά για Επιχειρησιακή Επικοινωνία

Αγγλικά για Διαχείριση Περιβάλλοντος