Διδακτορικό πρόγραμμα

Σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Καλών Τεχνών, το Κέντρο Γλωσσών προσφέρει

Διδακτορικό πρόγραμμα στους πιο κάτω ερευνητικούς τομείς:

  • Δεύτερη γλώσσα για ειδικούς Σκοπούς.
  • Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Γλωσσικών Αναλυτικών Προγραμμάτων και Διδακτικού Υλικού.
  • Γλωσσική Διδασκαλία Υποβοηθούμενη από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
  • Επιμόρφωση καθηγητών γλώσσας.
  • Γλωσσική Αξιολόγηση Υποβοηθούμενη από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Διδακτορικό πρόγραμμα

Σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Καλών Τεχνών, το Κέντρο Γλωσσών προσφέρει

Διδακτορικό πρόγραμμα στους πιο κάτω ερευνητικούς τομείς:

  • Δεύτερη γλώσσα για ειδικούς Σκοπούς.
  • Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Γλωσσικών Αναλυτικών Προγραμμάτων και Διδακτικού Υλικού.
  • Γλωσσική Διδασκαλία Υποβοηθούμενη από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
  • Επιμόρφωση καθηγητών γλώσσας.
  • Γλωσσική Αξιολόγηση Υποβοηθούμενη από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.