Εγκαταστάσεις, Αίθουσες Διδασκαλίας και Νέες Τεχνολογίες

Από τον Σεπτέμβρη του 2020, το Κέντρο Γλωσσών έχει μετακομίσει σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτίριο στην οδό Κιτίου Κυπριανού 69, στη Λεμεσό. Το μοντέρνο αυτό κτίριο διαθέτει τρείς αίθουσες πολυμέσων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για διδακτικούς σκοπούς , και γραφεία για το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό.

Το Κέντρο Γλωσσών είναι άρτια εξοπλισμένο και διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα, με τα οποία μπορεί να διεξαχθεί ένα σύγχρονο μάθημα διδασκαλίας της γλώσσας.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται:

  • Αίθουσες πολυμέσων γλωσσικής διδασκαλίας, εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα, ώστε να μπορεί να διεξαχθεί ένα σύγχρονο μάθημα βασισμένο στις τελευταίες μεθόδους και τεχνολογίες.
  • Κέντρο Συνεργατικής και Διαδραστικής Μάθησης (ΚΕΣΥΔΙΜ) στο οποίο οι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε ένα σύγχρονο, διαδραστικό περιβάλλον.
  • Χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (Moodle).
  • Νέες τεχνολογίες: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδίκτυο, λογισμικό πρόγραμμα διαχείρισης μαθήματος, διαδραστικοί πίνακες, οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και μηχανές βιντεοσκόπησης, σαρωτές και ποικίλα προγράμματα χρήσης στον υπολογιστή (Web 2.0 όπως wikis, blogs, facebook κ.λ.π.).
  • Εκπόνηση ηλεκτρονικού γλωσσικού διδακτικού υλικού το οποίο βασίζεται στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου. Καθηγητές και φοιτητές δημιουργούν τις δικές τους διαδραστικές ιστοσελίδες με τη χρήση πολυμέσων, τις οποίες χρησιμοποιούν ως μέσο εκμάθησης και διδασκαλίας της γλώσσας, δημοσίευσης των εργασιών τους, συνεργασίας και μεταξύ τους επικοινωνίας.

 

Εγκαταστάσεις, Αίθουσες Διδασκαλίας και Νέες Τεχνολογίες

Από τον Σεπτέμβρη του 2020, το Κέντρο Γλωσσών έχει μετακομίσει σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτίριο στην οδό Κιτίου Κυπριανού 69, στη Λεμεσό. Το μοντέρνο αυτό κτίριο διαθέτει τρείς αίθουσες πολυμέσων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για διδακτικούς σκοπούς , και γραφεία για το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό.

Το Κέντρο Γλωσσών είναι άρτια εξοπλισμένο και διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα, με τα οποία μπορεί να διεξαχθεί ένα σύγχρονο μάθημα διδασκαλίας της γλώσσας.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται:

  • Αίθουσες πολυμέσων γλωσσικής διδασκαλίας, εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα, ώστε να μπορεί να διεξαχθεί ένα σύγχρονο μάθημα βασισμένο στις τελευταίες μεθόδους και τεχνολογίες.
  • Κέντρο Συνεργατικής και Διαδραστικής Μάθησης (ΚΕΣΥΔΙΜ) στο οποίο οι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε ένα σύγχρονο, διαδραστικό περιβάλλον.
  • Χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (Moodle).
  • Νέες τεχνολογίες: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδίκτυο, λογισμικό πρόγραμμα διαχείρισης μαθήματος, διαδραστικοί πίνακες, οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και μηχανές βιντεοσκόπησης, σαρωτές και ποικίλα προγράμματα χρήσης στον υπολογιστή (Web 2.0 όπως wikis, blogs, facebook κ.λ.π.).
  • Εκπόνηση ηλεκτρονικού γλωσσικού διδακτικού υλικού το οποίο βασίζεται στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου. Καθηγητές και φοιτητές δημιουργούν τις δικές τους διαδραστικές ιστοσελίδες με τη χρήση πολυμέσων, τις οποίες χρησιμοποιούν ως μέσο εκμάθησης και διδασκαλίας της γλώσσας, δημοσίευσης των εργασιών τους, συνεργασίας και μεταξύ τους επικοινωνίας.