Άλλα προγράμματα

Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Το Κέντρο Γλωσσών έχει αναπτύξει ένα συνεχές πρόγραμμα επιμόρφωσης, τόσο για τους καθηγητές γλωσσών, που εργάζονται σε αυτό όσο και για άλλους ενδιαφερόμενους, όπως δασκάλους και καθηγητές γλώσσας από τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, κέντρα γλωσσών, φροντιστήρια.

Στόχος είναι η επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας της γλώσσας και χρήσης των νέων τεχνολογιών ως αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν:

 • Ετήσιο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και έρευνας του Κέντρου Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ κατά τον μήνα Ιούνιο.
 • Σεμινάρια και εργαστήρια του Κέντρου Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 • Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.
 • Πρόγραμμα προϋπηρεσιακής επιμόρφωσης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι διδάσκοντες συμμετέχουν και οργανώνουν συνέδρια (π.χ. EuroCALL, CERCLES, IATEFL, ICLTA, WorldCALL), όπου παρουσιάζουν εισηγήσεις. Συμμετέχουν επίσης και σε διάφορες έρευνες. Όλες αυτές οι δραστηριότητες κύριο στόχο τους έχουν τη βελτίωση των γλωσσικών προγραμμάτων και των διδακτικών πρακτικών, καθώς και τη συνεχή επαγγελματική τους  ανέλιξη.

Γλωσσικές Εξετάσεις

 • Εξετάσεις για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.
 • Κυβερνητικές εξετάσεις ή εξετάσεις για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 • Εξετάσεις για ιδιωτικούς οργανισμούς.
 • Εξετάσεις για ιατρικά επαγγέλματα.

Άλλα γλωσσικά προγράμματα για φοιτητές

 • Εντατικό πρόγραμμα (διάρκειας 650 ωρών) «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός Ι και ΙΙ» για ξένους φοιτητές, που πρόκειται να φοιτήσουν σε προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Γλωσσικά μαθήματα για φοιτητές του προγράμματος Erasmus:
  • Αγγλικά, γερμανικά και άλλες γλώσσες για εξερχόμενους φοιτητές.
  • Ελληνικά για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus.

 

Άλλα προγράμματα

Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Το Κέντρο Γλωσσών έχει αναπτύξει ένα συνεχές πρόγραμμα επιμόρφωσης, τόσο για τους καθηγητές γλωσσών, που εργάζονται σε αυτό όσο και για άλλους ενδιαφερόμενους, όπως δασκάλους και καθηγητές γλώσσας από τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, κέντρα γλωσσών, φροντιστήρια.

Στόχος είναι η επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας της γλώσσας και χρήσης των νέων τεχνολογιών ως αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν:

 • Ετήσιο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και έρευνας του Κέντρου Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ κατά τον μήνα Ιούνιο.
 • Σεμινάρια και εργαστήρια του Κέντρου Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 • Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.
 • Πρόγραμμα προϋπηρεσιακής επιμόρφωσης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι διδάσκοντες συμμετέχουν και οργανώνουν συνέδρια (π.χ. EuroCALL, CERCLES, IATEFL, ICLTA, WorldCALL), όπου παρουσιάζουν εισηγήσεις. Συμμετέχουν επίσης και σε διάφορες έρευνες. Όλες αυτές οι δραστηριότητες κύριο στόχο τους έχουν τη βελτίωση των γλωσσικών προγραμμάτων και των διδακτικών πρακτικών, καθώς και τη συνεχή επαγγελματική τους  ανέλιξη.

Γλωσσικές Εξετάσεις

 • Εξετάσεις για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.
 • Κυβερνητικές εξετάσεις ή εξετάσεις για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 • Εξετάσεις για ιδιωτικούς οργανισμούς.
 • Εξετάσεις για ιατρικά επαγγέλματα.

Άλλα γλωσσικά προγράμματα για φοιτητές

 • Εντατικό πρόγραμμα (διάρκειας 650 ωρών) «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός Ι και ΙΙ» για ξένους φοιτητές, που πρόκειται να φοιτήσουν σε προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Γλωσσικά μαθήματα για φοιτητές του προγράμματος Erasmus:
  • Αγγλικά, γερμανικά και άλλες γλώσσες για εξερχόμενους φοιτητές.
  • Ελληνικά για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus.