Για το ευρύ κοινό και την πανεπιστημιακή κοινότητα

Τα προγράμματα αυτά (Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά) δεν είναι γενικού περιεχομένου, αλλά προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ενδιαφερόμενης ομάδας.

 • Γλωσσικά προγράμματα για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.
 • Γλωσσικά προγράμματα για το Κοινό: Ελληνικά, κ.τ.λ.
 • Γλωσσικά προγράμματα για ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό.
 • Αγγλικά προγράμματα για προετοιμασία για τις εξετάσεις IELTS.
 • Γλωσσικά προγράμματα για επιχειρήσεις.
 • Γλωσσικά προγράμματα για τουριστικά επαγγέλματα.
 • Άλλα γλωσσικά προγράμματα αναλόγως ενδιαφέροντος.

Για το ευρύ κοινό και την πανεπιστημιακή κοινότητα

Τα προγράμματα αυτά (Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά) δεν είναι γενικού περιεχομένου, αλλά προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ενδιαφερόμενης ομάδας.

 • Γλωσσικά προγράμματα για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.
 • Γλωσσικά προγράμματα για το Κοινό: Ελληνικά, κ.τ.λ.
 • Γλωσσικά προγράμματα για ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό.
 • Αγγλικά προγράμματα για προετοιμασία για τις εξετάσεις IELTS.
 • Γλωσσικά προγράμματα για επιχειρήσεις.
 • Γλωσσικά προγράμματα για τουριστικά επαγγέλματα.
 • Άλλα γλωσσικά προγράμματα αναλόγως ενδιαφέροντος.