Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

 

Υποβολή αίτησης

 

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Τηλ.: 25002430

 

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

 

Υποβολή αίτησης

 

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Τηλ.: 25002430