Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας - Τηλ.: 25002482 | Φαξ.: 25829091

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η διατριβή αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διερεύνηση εφαρμογών  που αξιοποιούν τις δυνατότητες του Διαδικτύου των Πραγμάτων, (μέσα από τη χρήση κινητών συσκευών, τεχνολογιών αισθητήρων και συλλογή δεδομένων από τους χρήστες - crowdsourcing) για ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς και ενεργειακής συνείδησης στους χρήστες. Η διατριβή θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων για να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν στην τυπική εκπαίδευση ή σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή σε συνθήκες άτυπης μάθησης για να έχουν θετικό αντίκτυπο στη μάθηση ή/και στη συμπεριφορά και στάσεις των χρηστών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την ενέργεια.

Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν εκτός από το βιογραφικό του σημείωμα και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

 

Χρηματοδότηση:

Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων. Επίσης, συνίσταται να γίνει και αίτηση για υποτροφία από το πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια της υποβολής αίτησης για εισδοχή στο πρόγραμμα.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή Επιστήμη Δεδομένων ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Διαδραστικά Πολυμέσα ή συναφείς ειδικότητες και άριστοι γνώστες της αγγλικής γλώσσας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί εισαγωγή στο πρόγραμμα χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Δρ. Λάμπρος Λαμπρινός

Βαθμίδα:

 Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

 lambros.lambrinos@cut.ac.cy

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας - Τηλ.: 25002482 | Φαξ.: 25829091

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η διατριβή αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διερεύνηση εφαρμογών  που αξιοποιούν τις δυνατότητες του Διαδικτύου των Πραγμάτων, (μέσα από τη χρήση κινητών συσκευών, τεχνολογιών αισθητήρων και συλλογή δεδομένων από τους χρήστες - crowdsourcing) για ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς και ενεργειακής συνείδησης στους χρήστες. Η διατριβή θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων για να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν στην τυπική εκπαίδευση ή σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή σε συνθήκες άτυπης μάθησης για να έχουν θετικό αντίκτυπο στη μάθηση ή/και στη συμπεριφορά και στάσεις των χρηστών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την ενέργεια.

Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν εκτός από το βιογραφικό του σημείωμα και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

 

Χρηματοδότηση:

Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων. Επίσης, συνίσταται να γίνει και αίτηση για υποτροφία από το πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια της υποβολής αίτησης για εισδοχή στο πρόγραμμα.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή Επιστήμη Δεδομένων ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Διαδραστικά Πολυμέσα ή συναφείς ειδικότητες και άριστοι γνώστες της αγγλικής γλώσσας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί εισαγωγή στο πρόγραμμα χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Δρ. Λάμπρος Λαμπρινός

Βαθμίδα:

 Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

 lambros.lambrinos@cut.ac.cy