Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου-Τμήμα Ναυτιλιακών

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Τηλ.: 25002489 | Φαξ: 25002870

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής,  photis.panayides@cut.ac.cy

Χριστόφορος Ανδρέου, Λέκτορας,  chk.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Ναυτιλιακά στο θέμα: «Περιβαλλοντικά Ναυτιλιακά» ή «Ναυτιλιακές Μεταφορές» ή «Διαχείριση λιμένων»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Θαλής Ζής, Επίκουρος Καθηγητής, thalis.zis@cut.ac.cy

 

Κριτήρια Επιλογής:

 1. Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών ή/και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Χρηματοοικονομική Μηχανική ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μεταφορές και Διοίκηση Επιμελητείας ή Διοικητική Επιστήμη ή Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικών . Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας*
 2. Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ερευνητική ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 3. Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 4. Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 5. Προσωπική συνέντευξη

  *Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 •  

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου-Τμήμα Ναυτιλιακών

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Τηλ.: 25002489 | Φαξ: 25002870

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής,  photis.panayides@cut.ac.cy

Χριστόφορος Ανδρέου, Λέκτορας,  chk.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Ναυτιλιακά στο θέμα: «Περιβαλλοντικά Ναυτιλιακά» ή «Ναυτιλιακές Μεταφορές» ή «Διαχείριση λιμένων»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Θαλής Ζής, Επίκουρος Καθηγητής, thalis.zis@cut.ac.cy

 

Κριτήρια Επιλογής:

 1. Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών ή/και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Χρηματοοικονομική Μηχανική ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μεταφορές και Διοίκηση Επιμελητείας ή Διοικητική Επιστήμη ή Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικών . Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας*
 2. Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ερευνητική ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 3. Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 4. Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 5. Προσωπική συνέντευξη

  *Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 •