Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002533 | Φαξ.: 25002633

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Η χρήση υπερήχων για την παρακολούθηση ασθενών που βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη λόγο της ευκολίας χρήσης χωρίς επεμβατικό τρόπο και χωρίς ακτινοβολία.

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη χρήσης καρδιακού υπέρηχου σε συνδυασμό με τεχνικές έξυπνων συστημάτων για πιθανές εφαρμογές όπως:

 • Η διερεύνηση τεχνικών με  χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  που θα κατευθύνουν μη έμπειρους χειριστές στο να λαμβάνουν ιδανικές υπερηχογραφικές εικόνες που θα αποθηκεύονται χρησιμοποιούνται για ανάλυση ή μετρήσεις.
 • Ο αυτόματος εντοπισμός ορίων του ενδοκαρδίου και ο η παρακολούθηση της συστολικής λειτουργία της καρδιάς.
 • Αναγνώριση των διαφόρων τμημάτων του μυοκαρδίου και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των κινήσεων για εντοπισμό δυσλειτουργίών.
 • Για όλες τις εφαρμογές θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν λήψη υπερήχων σε ΜΕΘ.

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο ή Μάστερ στον τομέα Πληροφορικής ή Ιατρικής ή Βιο-ιατρικής Μηχανικής ή ανάλογο πεδίο.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ευθύβουλος Κυριάκου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

efthyvoulos.kyriacou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

ΈΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (CLOUD, EDGE, AND IOT CONTINUUM)

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν τη διασύνδεση ετερογενών συσκευών από το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), συσκευών αιχμής (edge) και του υπολογιστικού νέφους (cloud) σε ένα κοινό δίκτυο. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη και εκτέλεση εφαρμογών που βασίζονται σε δεδομένα χρησιμοποιώντας κατανεμημένους υπολογιστικούς πόρους, μειώνοντας την ανάγκη για συγκέντρωση στο υπολογιστικό νέφος αλλά εισάγοντας διάφορες προκλήσεις προγραμματισμού και διαχείρισης πόρων. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη νέων κατανεμημένων αλγορίθμων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) για την αυτοματοποίηση της διαχείρισης αυτών των υπολογιστικών πόρων καθώς και της δυναμικής αναδιαμόρφωσης πόρων για την κάλυψη των απαιτήσεων των εφαρμογών. Για περισσότερες πληροφορίες και συζήτηση για τη θέση και την έρευνα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον τον Δρ. Ηρόδοτο Ηροδότου στη διεύθυνση herodotos.herodotou@cut.ac.cy. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό εργαστήριο του Δρ. Ηροδότου υπάρχουν στον σύνδεσμο https://dicl.cut.ac.cy/

Χρηματοδότηση:

Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ερευνητικού προγράμματος Horizon Europe για υποψήφιους που πληρούν τα προσόντα

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο και μεταπτυχιακό επιπέδου μάστερ στην Πληροφορική ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Στον ιδανικό υποψήφιο θα πρέπει να αρέσει η εργασία σε ερευνητικά προβλήματα καινοτόμων συστημάτων και να κατέχει καλές δεξιότητες ανάπτυξης λογισμικού. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ηρόδοτος Ηροδότου

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

herodotos.herodotou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Η εμφάνιση των τεχνολογιών 5G, IoT, WSN και Industry 4.0 κατέστησε δυνατή τη συλλογή μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με ένα περιβάλλον παρακολούθησης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη να αναπτυχθούν μέθοδοι και αρχιτεκτονικές ανεκτικές σε σφάλματα για κατανεμημένα συστήματα και δίκτυα. Η προτεινόμενη έρευνα θα επικεντρωθεί σε καινοτόμες προσεγγίσεις διάγνωσης σφαλμάτων που μπορούν να μάθουν τα χαρακτηριστικά ή τη δυναμική του παρακολουθούμενου περιβάλλοντος και να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους προκειμένου να χειριστούν προβληματικά ή ελλιπή δεδομένα και να επιτύχουν παρακολούθηση με ανοχή σε σφάλματα.

Χρηματοδότηση:

Υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για υποψήφιους πλήρης απασχόλησης που πληρούν τα προσόντα, μέσω συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα aerOS https://aeros-project.eu/.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο και μεταπτυχιακό επιπέδου μάστερ στην Ηλεκτρολογική Μηχανική ή Πληροφορική ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Μιχάλης Μιχαηλίδης

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

michalis.michaelides@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

DC3: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Αυτή η θέση είναι μέρος του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ MSCA Doctoral Network DENSE (https://dense-dn.eu/ ). Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να ανακατευθύνονται μέσω της σελίδας προσλήψεων του έργου (https://dense-dn.eu/recruitment/  ).

 

Τα Ενεργά Δίκτυα Διανομής (ADG) αναδεικνύονται ως τα δομικά στοιχεία για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας των μελλοντικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω του συντονισμένου ελέγχου των κατανεμημένων ενεργειακών πόρων (DERs), οι ADG μπορούν να υποστηρίξουν δίκτυα μαζικής ενέργειας σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και να βελτιώσουν την ανοχή σε σφάλματα. Για να επιτευχθεί αυτό, έχουν προταθεί κεντρικοί και αποκεντρωμένοι αλγόριθμοι ελέγχου, ο καθένας με διαφορετικά οφέλη απόδοσης και απαιτήσεις κόστους. Ενώ οι κεντρικοί αλγόριθμοι ελέγχου έχουν καλύτερη απόδοση από τους αποκεντρωμένους, έχουν πολύ υψηλότερο κόστος επένδυσης στην υποδομή παρακολούθησης και ελέγχου. Οι αλγόριθμοι που βασίζονται σε δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των δύο τύπων ελέγχου – αναπτύσσοντας αποκεντρωμένους, φθηνούς, εύχρηστους αλγόριθμους που μπορούν να προσφέρουν την απόδοση κεντρικών σχημάτων ελέγχου. Επιπλέον, η χρήση μη εποπτευόμενων στοιχείων ελέγχου εκμάθησης μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την απόδοση και την ευρωστία του ελεγκτή κατά τη λειτουργία του συστήματος. Σε αυτό το έργο, θα διερευνήσουμε τον σχεδιασμό αποκεντρωμένων ελέγχων ADG με τη χρήση ισχυρών μεθόδων βελτιστοποίησης που βασίζονται σε δεδομένα και βασίζονται σε ιστορικά και προβλεπόμενα δεδομένα. Με βάση την προηγούμενη τεχνογνωσία, οι στόχοι αυτού είναι η ανάπτυξη ενός αποκεντρωμένου πλαισίου σχεδιασμού ελέγχου για DER σε ένα ADG χρησιμοποιώντας μια φυσική προσέγγιση βασισμένη στα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τους στατικούς και δυναμικούς περιορισμούς του δικτύου. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προγνωστικού ελέγχου βασισμένο στη μάθηση για τη βέλτιστη λειτουργία των ADG, λαμβάνοντας υπόψη την παραμετρική αβεβαιότητα και την αβεβαιότητα εισόδου από το μοντέλο δικτύου, την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την κατανάλωση. Το DC θα ενταχθεί στο Sustainable Power Systems Lab @ CUT.

Χρηματοδότηση:

Οι 12 επιλεγμένοι DC θα προσληφθούν με πλήρη σύμβαση εργασίας 3 ετών (36 μηνών), η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Επίδομα διαβίωσης 3400 € (πολλαπλασιαζόμενο επί έναν διορθωτικό συντελεστή χώρας), που αντιστοιχεί στον ακαθάριστο μισθό (εργοδότης/εργαζόμενος) που καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις στους υποτρόφους του DC, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης, της εισφοράς στα συνταξιοδοτικά ταμεία και της αποζημίωσης ανεργίας.
 • Επίδομα κινητικότητας 600 € για τα έξοδα των υποτρόφων που συνδέονται με την κινητικότητά τους (π.χ. έξοδα μετεγκατάστασης και διαμονής).
 • Οικογενειακό επίδομα 660 € (αν υπάρχει).
 • Για κάθε υποτροφία DC μια συνεισφορά στο κόστος που απαιτείται για την εκτέλεση ερευνητικών έργων (π.χ. αναλώσιμα, δημοσιεύσεις, άλλα) και μια συνεισφορά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. τοπικές και δικτυακές εκπαιδεύσεις καθώς και συμμετοχές σε συνέδρια και εργαστήρια) που διαχειρίζεται απευθείας η κύρια φιλοξενία παρέχεται οργάνωση·
 • Η φορολογική περίθαλψη, η κοινωνική ασφάλιση (SSC) και η άδεια ασθενείας/μητρότητας ή πατρότητας θα καλύπτονται πλήρως σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας πρόσληψης.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο μηχανικού, κατά προτίμηση με εστίαση στην ηλεκτρολογία, τη μηχανική ελέγχου ή την μηχανική ηλεκτρικής ενέργειας - εναλλακτικά έχετε ένα συγκρίσιμο προσόν.

 • Άριστη γνώση μεθόδων ηλεκτρολογικής μηχανικής ή μηχανικής μάθησης ή μοντελοποίησης και ανάλυσης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 • Εμπειρία σε τουλάχιστον μία ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού (κατά προτίμηση Python, Julia, C++ ή Matlab).
 • Ικανότητα επιστημονικής εργασίας, ανεξαρτησία, ευελιξία, ομαδική εργασία και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ενδιαφέρον για εργασίες εφαρμοσμένης έρευνας σε βιώσιμα και ευφυή συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
 • Επιθυμία για επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Πέτρος Αριστείδου

Βαθμίδα:

Επικουρος Καθηγητής

Email:

Petros.aristidou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

DC6: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αριθμός θέσεων:

2

 

Περιγραφή:

Η αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που συνοδεύεται από τον παροπλισμό συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, έχει μειώσει την αδράνεια σε πολλά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε νησιωτικά δίκτυα και οδηγεί σε αρκετά προβλήματα που επηρεάζουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του συστήματος. Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη ηλεκτροδότηση των μεταφορών (κυρίως ηλεκτρικών οχημάτων) και της θέρμανσης (κυρίως αντλιών θερμότητας) οδηγεί σε τεχνικές προκλήσεις στα Δίκτυα Διανομής (DN) και προκλήσεις διαχείρισης ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς χύδην. Ωστόσο, η βέλτιστη λειτουργία αυτών των εξαιρετικά ελεγχόμενων φορτίων μέσω των νέων τεχνολογιών Vehicle-to-Grid (V2G) μπορεί να προσφέρει λύσεις σε τεχνικές προκλήσεις εντός των DN και, ταυτόχρονα, να υποστηρίξει τα προβλήματα χαμηλής αδράνειας στο σύστημα μεταφοράς χύδην.

Σε αυτό το έργο, θα διερευνήσουμε τον σχεδιασμό βέλτιστων στρατηγικών λειτουργίας για ηλεκτρικά οχήματα και αντλίες θερμότητας που βρίσκονται σε DN. Οι πρωταρχικοί στόχοι του έργου είναι:

 • Η ανάπτυξη κεντρικών αλγορίθμων βασισμένων σε βελτιστοποίηση, που υλοποιούνται στο σύστημα DN SCADA, που ενσωματώνουν τόσο στατικούς όσο και δυναμικούς περιορισμούς δικτύου.
 • Η αύξηση της ανοχής σε σφάλματα και της ανθεκτικότητας των συστημάτων ισχύος χαμηλής αδράνειας μέσω της υποστήριξης και του συντονισμού DSO-to-TSO.
 • Η μείωση του κόστους λειτουργίας συστημάτων ισχύος χαμηλής αδράνειας.

Χρηματοδότηση:

Οι 12 επιλεγμένοι DC θα προσληφθούν με πλήρη σύμβαση εργασίας 3 ετών (36 μηνών), η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Επίδομα διαβίωσης 3400 € (πολλαπλασιαζόμενο επί έναν διορθωτικό συντελεστή χώρας), που αντιστοιχεί στον ακαθάριστο μισθό (εργοδότης/εργαζόμενος) που καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις στους υποτρόφους του DC, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης, της εισφοράς στα συνταξιοδοτικά ταμεία και της αποζημίωσης ανεργίας.
 • Επίδομα κινητικότητας 600 € για τα έξοδα των υποτρόφων που συνδέονται με την κινητικότητά τους (π.χ. έξοδα μετεγκατάστασης και διαμονής).
 • Οικογενειακό επίδομα 660 € (αν υπάρχει).
 • Για κάθε υποτροφία DC μια συνεισφορά στο κόστος που απαιτείται για την εκτέλεση ερευνητικών έργων (π.χ. αναλώσιμα, δημοσιεύσεις, άλλα) και μια συνεισφορά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. τοπικές και δικτυακές εκπαιδεύσεις καθώς και συμμετοχές σε συνέδρια και εργαστήρια) που διαχειρίζεται απευθείας η κύρια φιλοξενία παρέχεται οργάνωση·
 • Η φορολογική περίθαλψη, η κοινωνική ασφάλιση (SSC) και η άδεια ασθενείας/μητρότητας ή πατρότητας θα καλύπτονται πλήρως σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας πρόσληψης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο Μηχανικού, κατά προτίμηση με εστίαση στην ηλεκτρολογική μηχανική, τη βελτιστοποίηση, τη μηχανική ελέγχου ή την μηχανική ηλεκτρικής ενέργειας - εναλλακτικά έχετε ένα συγκρίσιμο προσόν.

 • Άριστη γνώση ηλεκτρολογικής μηχανικής, μηχανικής ελέγχου ή μεθόδων βελτιστοποίησης ή μοντελοποίησης και ανάλυσης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 • Εμπειρία σε τουλάχιστον μία ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού (κατά προτίμηση Python, C++, Julia ή Matlab)
 • Ικανότητα επιστημονικής εργασίας, ανεξαρτησία, ευελιξία, ομαδική εργασία και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ενδιαφέρον για εργασίες εφαρμοσμένης έρευνας σε βιώσιμα και ευφυή συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
 • Επιθυμία για επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Πέτρος Αριστείδου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

Petros.aristidou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

 Ζητείται να γίνει θεωρητική και πειραματική έρευνα γεωθερμικών συστημάτων

 

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στον τομέα Ηλεκτρολογίας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Φυσική, ή άλλο συναφές αντικείμενο. Προηγούμενη ερευνητική ή άλλη εμπειρία σε Μαθηματικά μοντέλα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Χριστοδουλίδης

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

paul.christodoulides@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ, ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Ζητείται να γίνει θεωρητική και πειραματική προσέγγιση παραγωγής υδρογόνου με συχνότητες, υδρόλυση και με προσμίξεις υλικών.

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στον τομέα Ηλεκτρολογίας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Φυσική, ή άλλο συναφές αντικείμενο.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Χριστοδουλίδης

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

paul.christodoulides@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Τα σημερινά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάστηκαν πριν από πολλά χρόνια, χωρίς πρόβλεψη για την ενσωμάτωση οποιασδήποτε παραγωγής χωρίς δυνατότητα κατανομής (π.χ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) ή για το χειρισμό αμφίδρομων ροών ενέργειας. Σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν όλοι οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής (ΔΣΜ και ΔΣΔ) είναι τα κορεσμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι μετασχηματιστές, η σταθερότητα του συστήματος λόγω πλεονάζουσας παραγωγής και χαμηλής ζήτησης και ο βέλτιστος οικονομικός καταμερισμός λόγω του στοχαστικού χαρακτήρα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τέτοια προβλήματα επιδεινώνονται ακόμη περισσότερο σε απομονωμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η αδυναμία του συστήματος αυξάνεται με την αύξηση των ΑΠΕ και σημειώνονται σημαντικές περικοπές.

Η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να είναι μια λύση, καθώς μπορεί να απορροφήσει την πλεονάζουσα παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να την παρέχει όταν χρειάζεται, με αποτέλεσμα την ομαλότερη ζήτηση ισχύος όπως φαίνεται από τις κατανεμόμενες γεννήτριες και, ως εκ τούτου, επιτρέποντας μια πιο αποδοτική δέσμευση και κατανομή μονάδων παραγωγής. Ωστόσο, με την κεντρική αποθήκευση υπάρχει ελάχιστο ή καθόλου όφελος για τους υποσταθμούς και τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με συμφόρηση δικτύου, οι οποίες αντιμετωπίζουν ροές ισχύος κοντά στα όριά τους και σε περίπτωση βλαβών ή βλαβών, σημαντική κατανεμημένη παραγωγή ή φορτίο μπορεί να αποσυνδεθεί για λόγους σταθερότητας του συστήματος. Ως εκ τούτου, επιτρέποντας την αποκεντρωμένη αποθήκευση ενέργειας σε διαφορετικά σημεία του δικτύου κοινής ωφέλειας, επιτρέπει αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ με μειωμένη περικοπή. Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι να εξετάσει την προσθήκη αποκεντρωμένης αποθήκευσης σε διαφορετικούς στρατηγικούς υποσταθμούς του δικτύου μέσω της βελτιστοποίησης της διαχείρισης ενέργειας της αποθήκευσης για την ποσοτικοποίηση των οφελών του συστήματος όσον αφορά το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος και τις ΑΠΕ.

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στον τομέα Ηλεκτρολογίας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Φυσική, ή άλλο συναφές αντικείμενο.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Χριστοδουλίδης

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

paul.christodoulides@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΚΙ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΗ ΑΙ

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Μια περίληψη των στόχων, των λειτουργιών και των πιθανών προκλήσεων του έργου:

 • Ο πράκτορας της σκακιστικής τεχνητής νοημοσύνης παίζει ένα παιχνίδι με τον μαθητή.
 • Η λειτουργία αξιολόγησης παρακολουθεί κάθε κίνηση.
 • Ο πράκτορας θα ενεργοποιηθεί από τη λειτουργία αξιολόγησης μετακίνησης όταν ο μαθητής κάνει μια κακή κίνηση (μεγάλη απόκλιση από την αναμενόμενη αξιολόγηση) και η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλάμβανε δράση.
 • Ο πράκτορας θα περιέγραφε το πρόβλημα και θα πρόσφερε μια λύση.
 • Η τεχνητή νοημοσύνη θα προσπαθούσε να κατανοήσει τη λάθος διαδικασία σκέψης του μαθητή που προκάλεσε το λάθος και θα προσέφερε διορθωτικά μέτρα.
 • Η βελτίωση του μαθητή θα προέκυπτε από τις λύσεις και τις διορθώσεις που προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη με τη μορφή κειμένου (που περιγράφει το πρόβλημα και προτείνει διορθωτικές ενέργειες), εμφανίζοντας κατάλληλο υλικό (θεωρία ανοίγματος, στρατηγικές μεσαίου παιχνιδιού, παρόμοια παιχνίδια όπως το παράδειγμα και άλλα ) και προσφέροντας σχετικές ασκήσεις (απομνημόνευση ανοιχτών γραμμών, τακτικές, τεχνικές τέλους παιχνιδιού και άλλες).
 • Η πρόοδος του μαθητή θα ελεγχθεί σε μελλοντικές απαντήσεις.
 • Σε παρόμοια κατάσταση στο μέλλον, ο μαθητής παίζει σωστά, ο πράκτορας κερδίζει πόντους ανταμοιβής.
 • Αυτό ενθαρρύνει τον πράκτορα να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα.

 

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

Προϋποθέσεις: Καλή γνώση PyTorch, εμπειρία στο σκάκι, MSc στην πληροφορική ή συναφή.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Σωτήριος Χατζής

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

sotirios.chatzis@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Αυτή η έρευνα διερευνά την ενσωμάτωση των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLM) στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διεπαφών χρήστη (UIs) για εφαρμογές λογισμικού. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των LLM να κατανοούν και να δημιουργούν κώδικα, αυτή η μελέτη στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας μεθοδολογίας που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των εννοιών σχεδιασμού UI υψηλού επιπέδου και της πρακτικής εφαρμογής τους στην ανάπτυξη λογισμικού.

 

 

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

Πρακτική γνώση PyTorch.

Πρότερη εμπειρία σε έργα έρευνας και ανάπτυξης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Σωτήριος Χατζής

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

sotirios.chatzis@cut.ac.cy

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002533 | Φαξ.: 25002633

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Η χρήση υπερήχων για την παρακολούθηση ασθενών που βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη λόγο της ευκολίας χρήσης χωρίς επεμβατικό τρόπο και χωρίς ακτινοβολία.

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη χρήσης καρδιακού υπέρηχου σε συνδυασμό με τεχνικές έξυπνων συστημάτων για πιθανές εφαρμογές όπως:

 • Η διερεύνηση τεχνικών με  χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  που θα κατευθύνουν μη έμπειρους χειριστές στο να λαμβάνουν ιδανικές υπερηχογραφικές εικόνες που θα αποθηκεύονται χρησιμοποιούνται για ανάλυση ή μετρήσεις.
 • Ο αυτόματος εντοπισμός ορίων του ενδοκαρδίου και ο η παρακολούθηση της συστολικής λειτουργία της καρδιάς.
 • Αναγνώριση των διαφόρων τμημάτων του μυοκαρδίου και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των κινήσεων για εντοπισμό δυσλειτουργίών.
 • Για όλες τις εφαρμογές θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν λήψη υπερήχων σε ΜΕΘ.

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο ή Μάστερ στον τομέα Πληροφορικής ή Ιατρικής ή Βιο-ιατρικής Μηχανικής ή ανάλογο πεδίο.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ευθύβουλος Κυριάκου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

efthyvoulos.kyriacou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

ΈΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (CLOUD, EDGE, AND IOT CONTINUUM)

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν τη διασύνδεση ετερογενών συσκευών από το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), συσκευών αιχμής (edge) και του υπολογιστικού νέφους (cloud) σε ένα κοινό δίκτυο. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη και εκτέλεση εφαρμογών που βασίζονται σε δεδομένα χρησιμοποιώντας κατανεμημένους υπολογιστικούς πόρους, μειώνοντας την ανάγκη για συγκέντρωση στο υπολογιστικό νέφος αλλά εισάγοντας διάφορες προκλήσεις προγραμματισμού και διαχείρισης πόρων. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη νέων κατανεμημένων αλγορίθμων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) για την αυτοματοποίηση της διαχείρισης αυτών των υπολογιστικών πόρων καθώς και της δυναμικής αναδιαμόρφωσης πόρων για την κάλυψη των απαιτήσεων των εφαρμογών. Για περισσότερες πληροφορίες και συζήτηση για τη θέση και την έρευνα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον τον Δρ. Ηρόδοτο Ηροδότου στη διεύθυνση herodotos.herodotou@cut.ac.cy. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό εργαστήριο του Δρ. Ηροδότου υπάρχουν στον σύνδεσμο https://dicl.cut.ac.cy/

Χρηματοδότηση:

Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ερευνητικού προγράμματος Horizon Europe για υποψήφιους που πληρούν τα προσόντα

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο και μεταπτυχιακό επιπέδου μάστερ στην Πληροφορική ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Στον ιδανικό υποψήφιο θα πρέπει να αρέσει η εργασία σε ερευνητικά προβλήματα καινοτόμων συστημάτων και να κατέχει καλές δεξιότητες ανάπτυξης λογισμικού. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ηρόδοτος Ηροδότου

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

herodotos.herodotou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Η εμφάνιση των τεχνολογιών 5G, IoT, WSN και Industry 4.0 κατέστησε δυνατή τη συλλογή μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με ένα περιβάλλον παρακολούθησης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη να αναπτυχθούν μέθοδοι και αρχιτεκτονικές ανεκτικές σε σφάλματα για κατανεμημένα συστήματα και δίκτυα. Η προτεινόμενη έρευνα θα επικεντρωθεί σε καινοτόμες προσεγγίσεις διάγνωσης σφαλμάτων που μπορούν να μάθουν τα χαρακτηριστικά ή τη δυναμική του παρακολουθούμενου περιβάλλοντος και να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους προκειμένου να χειριστούν προβληματικά ή ελλιπή δεδομένα και να επιτύχουν παρακολούθηση με ανοχή σε σφάλματα.

Χρηματοδότηση:

Υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για υποψήφιους πλήρης απασχόλησης που πληρούν τα προσόντα, μέσω συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα aerOS https://aeros-project.eu/.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο και μεταπτυχιακό επιπέδου μάστερ στην Ηλεκτρολογική Μηχανική ή Πληροφορική ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Μιχάλης Μιχαηλίδης

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

michalis.michaelides@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

DC3: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Αυτή η θέση είναι μέρος του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ MSCA Doctoral Network DENSE (https://dense-dn.eu/ ). Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να ανακατευθύνονται μέσω της σελίδας προσλήψεων του έργου (https://dense-dn.eu/recruitment/  ).

 

Τα Ενεργά Δίκτυα Διανομής (ADG) αναδεικνύονται ως τα δομικά στοιχεία για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας των μελλοντικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω του συντονισμένου ελέγχου των κατανεμημένων ενεργειακών πόρων (DERs), οι ADG μπορούν να υποστηρίξουν δίκτυα μαζικής ενέργειας σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και να βελτιώσουν την ανοχή σε σφάλματα. Για να επιτευχθεί αυτό, έχουν προταθεί κεντρικοί και αποκεντρωμένοι αλγόριθμοι ελέγχου, ο καθένας με διαφορετικά οφέλη απόδοσης και απαιτήσεις κόστους. Ενώ οι κεντρικοί αλγόριθμοι ελέγχου έχουν καλύτερη απόδοση από τους αποκεντρωμένους, έχουν πολύ υψηλότερο κόστος επένδυσης στην υποδομή παρακολούθησης και ελέγχου. Οι αλγόριθμοι που βασίζονται σε δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των δύο τύπων ελέγχου – αναπτύσσοντας αποκεντρωμένους, φθηνούς, εύχρηστους αλγόριθμους που μπορούν να προσφέρουν την απόδοση κεντρικών σχημάτων ελέγχου. Επιπλέον, η χρήση μη εποπτευόμενων στοιχείων ελέγχου εκμάθησης μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την απόδοση και την ευρωστία του ελεγκτή κατά τη λειτουργία του συστήματος. Σε αυτό το έργο, θα διερευνήσουμε τον σχεδιασμό αποκεντρωμένων ελέγχων ADG με τη χρήση ισχυρών μεθόδων βελτιστοποίησης που βασίζονται σε δεδομένα και βασίζονται σε ιστορικά και προβλεπόμενα δεδομένα. Με βάση την προηγούμενη τεχνογνωσία, οι στόχοι αυτού είναι η ανάπτυξη ενός αποκεντρωμένου πλαισίου σχεδιασμού ελέγχου για DER σε ένα ADG χρησιμοποιώντας μια φυσική προσέγγιση βασισμένη στα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τους στατικούς και δυναμικούς περιορισμούς του δικτύου. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προγνωστικού ελέγχου βασισμένο στη μάθηση για τη βέλτιστη λειτουργία των ADG, λαμβάνοντας υπόψη την παραμετρική αβεβαιότητα και την αβεβαιότητα εισόδου από το μοντέλο δικτύου, την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την κατανάλωση. Το DC θα ενταχθεί στο Sustainable Power Systems Lab @ CUT.

Χρηματοδότηση:

Οι 12 επιλεγμένοι DC θα προσληφθούν με πλήρη σύμβαση εργασίας 3 ετών (36 μηνών), η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Επίδομα διαβίωσης 3400 € (πολλαπλασιαζόμενο επί έναν διορθωτικό συντελεστή χώρας), που αντιστοιχεί στον ακαθάριστο μισθό (εργοδότης/εργαζόμενος) που καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις στους υποτρόφους του DC, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης, της εισφοράς στα συνταξιοδοτικά ταμεία και της αποζημίωσης ανεργίας.
 • Επίδομα κινητικότητας 600 € για τα έξοδα των υποτρόφων που συνδέονται με την κινητικότητά τους (π.χ. έξοδα μετεγκατάστασης και διαμονής).
 • Οικογενειακό επίδομα 660 € (αν υπάρχει).
 • Για κάθε υποτροφία DC μια συνεισφορά στο κόστος που απαιτείται για την εκτέλεση ερευνητικών έργων (π.χ. αναλώσιμα, δημοσιεύσεις, άλλα) και μια συνεισφορά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. τοπικές και δικτυακές εκπαιδεύσεις καθώς και συμμετοχές σε συνέδρια και εργαστήρια) που διαχειρίζεται απευθείας η κύρια φιλοξενία παρέχεται οργάνωση·
 • Η φορολογική περίθαλψη, η κοινωνική ασφάλιση (SSC) και η άδεια ασθενείας/μητρότητας ή πατρότητας θα καλύπτονται πλήρως σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας πρόσληψης.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο μηχανικού, κατά προτίμηση με εστίαση στην ηλεκτρολογία, τη μηχανική ελέγχου ή την μηχανική ηλεκτρικής ενέργειας - εναλλακτικά έχετε ένα συγκρίσιμο προσόν.

 • Άριστη γνώση μεθόδων ηλεκτρολογικής μηχανικής ή μηχανικής μάθησης ή μοντελοποίησης και ανάλυσης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 • Εμπειρία σε τουλάχιστον μία ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού (κατά προτίμηση Python, Julia, C++ ή Matlab).
 • Ικανότητα επιστημονικής εργασίας, ανεξαρτησία, ευελιξία, ομαδική εργασία και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ενδιαφέρον για εργασίες εφαρμοσμένης έρευνας σε βιώσιμα και ευφυή συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
 • Επιθυμία για επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Πέτρος Αριστείδου

Βαθμίδα:

Επικουρος Καθηγητής

Email:

Petros.aristidou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

DC6: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αριθμός θέσεων:

2

 

Περιγραφή:

Η αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που συνοδεύεται από τον παροπλισμό συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, έχει μειώσει την αδράνεια σε πολλά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε νησιωτικά δίκτυα και οδηγεί σε αρκετά προβλήματα που επηρεάζουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του συστήματος. Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη ηλεκτροδότηση των μεταφορών (κυρίως ηλεκτρικών οχημάτων) και της θέρμανσης (κυρίως αντλιών θερμότητας) οδηγεί σε τεχνικές προκλήσεις στα Δίκτυα Διανομής (DN) και προκλήσεις διαχείρισης ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς χύδην. Ωστόσο, η βέλτιστη λειτουργία αυτών των εξαιρετικά ελεγχόμενων φορτίων μέσω των νέων τεχνολογιών Vehicle-to-Grid (V2G) μπορεί να προσφέρει λύσεις σε τεχνικές προκλήσεις εντός των DN και, ταυτόχρονα, να υποστηρίξει τα προβλήματα χαμηλής αδράνειας στο σύστημα μεταφοράς χύδην.

Σε αυτό το έργο, θα διερευνήσουμε τον σχεδιασμό βέλτιστων στρατηγικών λειτουργίας για ηλεκτρικά οχήματα και αντλίες θερμότητας που βρίσκονται σε DN. Οι πρωταρχικοί στόχοι του έργου είναι:

 • Η ανάπτυξη κεντρικών αλγορίθμων βασισμένων σε βελτιστοποίηση, που υλοποιούνται στο σύστημα DN SCADA, που ενσωματώνουν τόσο στατικούς όσο και δυναμικούς περιορισμούς δικτύου.
 • Η αύξηση της ανοχής σε σφάλματα και της ανθεκτικότητας των συστημάτων ισχύος χαμηλής αδράνειας μέσω της υποστήριξης και του συντονισμού DSO-to-TSO.
 • Η μείωση του κόστους λειτουργίας συστημάτων ισχύος χαμηλής αδράνειας.

Χρηματοδότηση:

Οι 12 επιλεγμένοι DC θα προσληφθούν με πλήρη σύμβαση εργασίας 3 ετών (36 μηνών), η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Επίδομα διαβίωσης 3400 € (πολλαπλασιαζόμενο επί έναν διορθωτικό συντελεστή χώρας), που αντιστοιχεί στον ακαθάριστο μισθό (εργοδότης/εργαζόμενος) που καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις στους υποτρόφους του DC, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης, της εισφοράς στα συνταξιοδοτικά ταμεία και της αποζημίωσης ανεργίας.
 • Επίδομα κινητικότητας 600 € για τα έξοδα των υποτρόφων που συνδέονται με την κινητικότητά τους (π.χ. έξοδα μετεγκατάστασης και διαμονής).
 • Οικογενειακό επίδομα 660 € (αν υπάρχει).
 • Για κάθε υποτροφία DC μια συνεισφορά στο κόστος που απαιτείται για την εκτέλεση ερευνητικών έργων (π.χ. αναλώσιμα, δημοσιεύσεις, άλλα) και μια συνεισφορά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. τοπικές και δικτυακές εκπαιδεύσεις καθώς και συμμετοχές σε συνέδρια και εργαστήρια) που διαχειρίζεται απευθείας η κύρια φιλοξενία παρέχεται οργάνωση·
 • Η φορολογική περίθαλψη, η κοινωνική ασφάλιση (SSC) και η άδεια ασθενείας/μητρότητας ή πατρότητας θα καλύπτονται πλήρως σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας πρόσληψης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο Μηχανικού, κατά προτίμηση με εστίαση στην ηλεκτρολογική μηχανική, τη βελτιστοποίηση, τη μηχανική ελέγχου ή την μηχανική ηλεκτρικής ενέργειας - εναλλακτικά έχετε ένα συγκρίσιμο προσόν.

 • Άριστη γνώση ηλεκτρολογικής μηχανικής, μηχανικής ελέγχου ή μεθόδων βελτιστοποίησης ή μοντελοποίησης και ανάλυσης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 • Εμπειρία σε τουλάχιστον μία ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού (κατά προτίμηση Python, C++, Julia ή Matlab)
 • Ικανότητα επιστημονικής εργασίας, ανεξαρτησία, ευελιξία, ομαδική εργασία και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ενδιαφέρον για εργασίες εφαρμοσμένης έρευνας σε βιώσιμα και ευφυή συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
 • Επιθυμία για επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Πέτρος Αριστείδου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

Petros.aristidou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

 Ζητείται να γίνει θεωρητική και πειραματική έρευνα γεωθερμικών συστημάτων

 

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στον τομέα Ηλεκτρολογίας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Φυσική, ή άλλο συναφές αντικείμενο. Προηγούμενη ερευνητική ή άλλη εμπειρία σε Μαθηματικά μοντέλα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Χριστοδουλίδης

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

paul.christodoulides@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ, ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Ζητείται να γίνει θεωρητική και πειραματική προσέγγιση παραγωγής υδρογόνου με συχνότητες, υδρόλυση και με προσμίξεις υλικών.

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στον τομέα Ηλεκτρολογίας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Φυσική, ή άλλο συναφές αντικείμενο.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Χριστοδουλίδης

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

paul.christodoulides@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Τα σημερινά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάστηκαν πριν από πολλά χρόνια, χωρίς πρόβλεψη για την ενσωμάτωση οποιασδήποτε παραγωγής χωρίς δυνατότητα κατανομής (π.χ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) ή για το χειρισμό αμφίδρομων ροών ενέργειας. Σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν όλοι οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής (ΔΣΜ και ΔΣΔ) είναι τα κορεσμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι μετασχηματιστές, η σταθερότητα του συστήματος λόγω πλεονάζουσας παραγωγής και χαμηλής ζήτησης και ο βέλτιστος οικονομικός καταμερισμός λόγω του στοχαστικού χαρακτήρα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τέτοια προβλήματα επιδεινώνονται ακόμη περισσότερο σε απομονωμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η αδυναμία του συστήματος αυξάνεται με την αύξηση των ΑΠΕ και σημειώνονται σημαντικές περικοπές.

Η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να είναι μια λύση, καθώς μπορεί να απορροφήσει την πλεονάζουσα παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να την παρέχει όταν χρειάζεται, με αποτέλεσμα την ομαλότερη ζήτηση ισχύος όπως φαίνεται από τις κατανεμόμενες γεννήτριες και, ως εκ τούτου, επιτρέποντας μια πιο αποδοτική δέσμευση και κατανομή μονάδων παραγωγής. Ωστόσο, με την κεντρική αποθήκευση υπάρχει ελάχιστο ή καθόλου όφελος για τους υποσταθμούς και τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με συμφόρηση δικτύου, οι οποίες αντιμετωπίζουν ροές ισχύος κοντά στα όριά τους και σε περίπτωση βλαβών ή βλαβών, σημαντική κατανεμημένη παραγωγή ή φορτίο μπορεί να αποσυνδεθεί για λόγους σταθερότητας του συστήματος. Ως εκ τούτου, επιτρέποντας την αποκεντρωμένη αποθήκευση ενέργειας σε διαφορετικά σημεία του δικτύου κοινής ωφέλειας, επιτρέπει αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ με μειωμένη περικοπή. Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι να εξετάσει την προσθήκη αποκεντρωμένης αποθήκευσης σε διαφορετικούς στρατηγικούς υποσταθμούς του δικτύου μέσω της βελτιστοποίησης της διαχείρισης ενέργειας της αποθήκευσης για την ποσοτικοποίηση των οφελών του συστήματος όσον αφορά το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος και τις ΑΠΕ.

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στον τομέα Ηλεκτρολογίας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Φυσική, ή άλλο συναφές αντικείμενο.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Χριστοδουλίδης

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

paul.christodoulides@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΚΙ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΗ ΑΙ

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Μια περίληψη των στόχων, των λειτουργιών και των πιθανών προκλήσεων του έργου:

 • Ο πράκτορας της σκακιστικής τεχνητής νοημοσύνης παίζει ένα παιχνίδι με τον μαθητή.
 • Η λειτουργία αξιολόγησης παρακολουθεί κάθε κίνηση.
 • Ο πράκτορας θα ενεργοποιηθεί από τη λειτουργία αξιολόγησης μετακίνησης όταν ο μαθητής κάνει μια κακή κίνηση (μεγάλη απόκλιση από την αναμενόμενη αξιολόγηση) και η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλάμβανε δράση.
 • Ο πράκτορας θα περιέγραφε το πρόβλημα και θα πρόσφερε μια λύση.
 • Η τεχνητή νοημοσύνη θα προσπαθούσε να κατανοήσει τη λάθος διαδικασία σκέψης του μαθητή που προκάλεσε το λάθος και θα προσέφερε διορθωτικά μέτρα.
 • Η βελτίωση του μαθητή θα προέκυπτε από τις λύσεις και τις διορθώσεις που προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη με τη μορφή κειμένου (που περιγράφει το πρόβλημα και προτείνει διορθωτικές ενέργειες), εμφανίζοντας κατάλληλο υλικό (θεωρία ανοίγματος, στρατηγικές μεσαίου παιχνιδιού, παρόμοια παιχνίδια όπως το παράδειγμα και άλλα ) και προσφέροντας σχετικές ασκήσεις (απομνημόνευση ανοιχτών γραμμών, τακτικές, τεχνικές τέλους παιχνιδιού και άλλες).
 • Η πρόοδος του μαθητή θα ελεγχθεί σε μελλοντικές απαντήσεις.
 • Σε παρόμοια κατάσταση στο μέλλον, ο μαθητής παίζει σωστά, ο πράκτορας κερδίζει πόντους ανταμοιβής.
 • Αυτό ενθαρρύνει τον πράκτορα να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα.

 

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

Προϋποθέσεις: Καλή γνώση PyTorch, εμπειρία στο σκάκι, MSc στην πληροφορική ή συναφή.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Σωτήριος Χατζής

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

sotirios.chatzis@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Αυτή η έρευνα διερευνά την ενσωμάτωση των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLM) στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διεπαφών χρήστη (UIs) για εφαρμογές λογισμικού. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των LLM να κατανοούν και να δημιουργούν κώδικα, αυτή η μελέτη στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας μεθοδολογίας που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των εννοιών σχεδιασμού UI υψηλού επιπέδου και της πρακτικής εφαρμογής τους στην ανάπτυξη λογισμικού.

 

 

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

Πρακτική γνώση PyTorch.

Πρότερη εμπειρία σε έργα έρευνας και ανάπτυξης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Σωτήριος Χατζής

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

sotirios.chatzis@cut.ac.cy