Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου

Έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο 2022

► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022

► Για υποβολή αίτησης, από εδώ


Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο:  «Επιστήμη Δικτύων και Δεδομένων»

Περιγραφή: Τα θέματα της έρευνας θα περιλαμβάνουν μοντέλα δικτύων, στατιστική ανάλυση και προβλέψεις, εξόρυξη δεδομένων και συμπερασματολογία, κ.λπ. Πιθανές περιοχές εφαρμογών περιλαμβάνουν τεχνολογικά δίκτυα (Διαδίκτυο, δίκτυα μεταφοράς, δίκτυα διανομής ενέργειας κ.λπ.), κοινωνικά δίκτυα (διαδικτυακά ή παραδοσιακά), τον Παγκόσμιο Ιστό και βιολογικά δίκτυα (εγκεφαλικά δίκτυα, δίκτυα αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών, δίκτυα ασθενειών κ.λπ.).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φραγκίσκος Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, f.papadopoulos@cut.ac.cy

 

Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Αξιολόγηση Συμβατού με MRI Συστήματος Βιοψίας Στήθους δυο Διαστάσεων»

Περιγραφή:  Αξιολόγηση ενός ρομποτικού συστήματος που έχει αναπτυχθεί στο ΤΕΠΑΚ σε in vitro μοντέλο όγκου στο στήθος. Αξιολόγηση του συστήματος μέσα σε περιβάλλον MRI. Ανάπτυξη  μεθόδου για βιοψία στο στήθος. Διεξαγωγή πειραμάτων σε ζώα για την επαλήθευση του συστήματος. Ανάπτυξη λογισμικού για την καθοδήγηση της διαδικασίας βιοψίας με μαγνητική τομογραφία.

Απαραίτητα προσόντα: Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, ή Φυσική ή Ιατρική.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστάκης Δαμιανού, Καθηγητής,  christakis.damianou@cut.ac.cy

 

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να δοθούν από τους αναφερόμενους ερευνητικούς συμβούλους κάθε θέσης καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ.: 25002533, Φαξ.: 2500263)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου

Έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο 2022

► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022

► Για υποβολή αίτησης, από εδώ


Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο:  «Επιστήμη Δικτύων και Δεδομένων»

Περιγραφή: Τα θέματα της έρευνας θα περιλαμβάνουν μοντέλα δικτύων, στατιστική ανάλυση και προβλέψεις, εξόρυξη δεδομένων και συμπερασματολογία, κ.λπ. Πιθανές περιοχές εφαρμογών περιλαμβάνουν τεχνολογικά δίκτυα (Διαδίκτυο, δίκτυα μεταφοράς, δίκτυα διανομής ενέργειας κ.λπ.), κοινωνικά δίκτυα (διαδικτυακά ή παραδοσιακά), τον Παγκόσμιο Ιστό και βιολογικά δίκτυα (εγκεφαλικά δίκτυα, δίκτυα αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών, δίκτυα ασθενειών κ.λπ.).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φραγκίσκος Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, f.papadopoulos@cut.ac.cy

 

Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Αξιολόγηση Συμβατού με MRI Συστήματος Βιοψίας Στήθους δυο Διαστάσεων»

Περιγραφή:  Αξιολόγηση ενός ρομποτικού συστήματος που έχει αναπτυχθεί στο ΤΕΠΑΚ σε in vitro μοντέλο όγκου στο στήθος. Αξιολόγηση του συστήματος μέσα σε περιβάλλον MRI. Ανάπτυξη  μεθόδου για βιοψία στο στήθος. Διεξαγωγή πειραμάτων σε ζώα για την επαλήθευση του συστήματος. Ανάπτυξη λογισμικού για την καθοδήγηση της διαδικασίας βιοψίας με μαγνητική τομογραφία.

Απαραίτητα προσόντα: Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, ή Φυσική ή Ιατρική.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστάκης Δαμιανού, Καθηγητής,  christakis.damianou@cut.ac.cy

 

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να δοθούν από τους αναφερόμενους ερευνητικούς συμβούλους κάθε θέσης καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ.: 25002533, Φαξ.: 2500263)