Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου-Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002504 | Φαξ: 25002750

  • Μία (1) θέση στο θέμα: «Τουρισμός και πολιτιστική κληρονομιά» (Tourism and heritage

Απαιτούμενα προσόντα:  Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Τουρισμού, Κοινωνιολογία ή Ψυχολογία, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο κοινωνικών επιστημών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν άρτιες ερευνητικές ικανότητες και προσόντα (ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές μεθόδους). Θα πρέπει επίσης να είναι άριστοι γνώστες της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση 1,000 λέξεων τύπου βιβλιογραφικής ανασκόπησης (literature review) στην οποία θα πρέπει να αναγνωρίζουν ένα ερευνητικό χάσμα το οποίο χρειάζεται να ερευνηθεί στα πλαίσια του «τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς», και το θεωρητικό πλαίσιο (theoretical framework) για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. H έκθεση θα πρέπει να είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες προτρέπονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για μια προκαταρκτική εκδήλωση του ενδιαφέροντος τους. Η θέση αφορά διδακτορικές σπουδές στη βάση της πλήρους φοίτησης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Προκόπης Χρίστου, Επίκουρος Καθηγητής Τουρισμού, Prokopis.christou @cut.ac.cy

  • Μια (1) θέση στο θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Τουρισμός»

Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Τουρισμού, Κοινωνιολογία ή Ψυχολογία, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο κοινωνικών επιστημών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν άρτιες ερευνητικές ικανότητες και προσόντα (ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσει). Θα πρέπει επίσης να είναι άριστοι γνώστες της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση 1,000 λέξεων τύπου βιβλιογραφικής ανασκόπησης στην οποία θα πρέπει να αναγνωρίζουν ένα ερευνητικό χάσμα το οποίο χρειάζεται να ερευνηθεί στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στα πλαίσια του τουρισμού, και το θεωρητικό πλαίσιο (theoretical framework) για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. H έκθεση θα πρέπει να είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες προτρέπονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για μια προκαταρκτική εκδήλωση του ενδιαφέροντος τους. Η θέση αφορά διδακτορικές σπουδές στη βάση της πλήρους φοίτησης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Προκόπης Χρίστου, Επίκουρος Καθηγητής Τουρισμού, Prokopis.christou@cut.ac.cy

 

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου-Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002504 | Φαξ: 25002750

  • Μία (1) θέση στο θέμα: «Τουρισμός και πολιτιστική κληρονομιά» (Tourism and heritage

Απαιτούμενα προσόντα:  Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Τουρισμού, Κοινωνιολογία ή Ψυχολογία, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο κοινωνικών επιστημών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν άρτιες ερευνητικές ικανότητες και προσόντα (ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές μεθόδους). Θα πρέπει επίσης να είναι άριστοι γνώστες της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση 1,000 λέξεων τύπου βιβλιογραφικής ανασκόπησης (literature review) στην οποία θα πρέπει να αναγνωρίζουν ένα ερευνητικό χάσμα το οποίο χρειάζεται να ερευνηθεί στα πλαίσια του «τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς», και το θεωρητικό πλαίσιο (theoretical framework) για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. H έκθεση θα πρέπει να είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες προτρέπονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για μια προκαταρκτική εκδήλωση του ενδιαφέροντος τους. Η θέση αφορά διδακτορικές σπουδές στη βάση της πλήρους φοίτησης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Προκόπης Χρίστου, Επίκουρος Καθηγητής Τουρισμού, Prokopis.christou @cut.ac.cy

  • Μια (1) θέση στο θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Τουρισμός»

Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Τουρισμού, Κοινωνιολογία ή Ψυχολογία, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο κοινωνικών επιστημών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν άρτιες ερευνητικές ικανότητες και προσόντα (ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσει). Θα πρέπει επίσης να είναι άριστοι γνώστες της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση 1,000 λέξεων τύπου βιβλιογραφικής ανασκόπησης στην οποία θα πρέπει να αναγνωρίζουν ένα ερευνητικό χάσμα το οποίο χρειάζεται να ερευνηθεί στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στα πλαίσια του τουρισμού, και το θεωρητικό πλαίσιο (theoretical framework) για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. H έκθεση θα πρέπει να είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες προτρέπονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για μια προκαταρκτική εκδήλωση του ενδιαφέροντος τους. Η θέση αφορά διδακτορικές σπουδές στη βάση της πλήρους φοίτησης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Προκόπης Χρίστου, Επίκουρος Καθηγητής Τουρισμού, Prokopis.christou@cut.ac.cy