Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Tηλ.: 25002530 | Φαξ. 25002768

 

 • Δύο (2) θέσεις στο θέμα: «Προφορική Ιστορία, Εκτοπισμός, και Τεχνολογία»

Ο/η υποψήφιος θα διερευνήσει πως η Προφορική ιστορία συμβάλλει στην ιστορική κατανόηση του εκτοπισμού και τη διαμόρφωση της συλλογικής ταυτότητας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Προφορική Ιστορία προσεγγίζει τις ιστορικές αφηγήσεις και τη μνήμη. Επιπλέον, ο/η υποψήφιος/α θα διερευνήσει πως η χρήση τεχνολογικών εργαλείων μπορεί να κατανοήσει τι προφορικές μαρτυρίες και τα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτές (στατιστικά στοιχεία, ιστορικά τεκμήρια, οπτικοακουστικό υλικό) πιο προσιτά στο ευρύτερο κοινό και πως μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για την τυπική και άτυπη μάθηση (π.Χ. σχολεία και μουσεία).

Ο/η υποψήφιος/α μέσα από την έρευνα του/της καλείται να συμβάλει στην αναδιαμόρφωση των καθιερωμένων ιστορικών αφηγημάτων καταγράφοντας τις εμπειρίες περιθωριοποιημένων φωνών.

Λέξεις κλειδιά: προφορική ιστορία, εκτοπισμός, και τεχνολογία

Οι υποψήφιοι για την θέση αυτή θα πρέπει να διαθέτουν:.

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στην ιστορία, μουσειολογεία, ή σχετικού πτυχίου.
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας ανεξάρτητα
 • Η εμπειρία με την τεχνολογία, τα μουσεία ή άλλους χώρους κληρονομίας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Προηγουμένη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.Χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρεί ως προσθετό προσόν.
 • Βίζα (εάν δεν προέρχονται από την ΕΕ)

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί/περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις)

Ο/Η επιτυχών υποψήφιος/α θα είναι υποψήφιος/α διδάκτορας στο ΤΕΠΑΚ με έδρα το εργαστήριο Museum Lab (https://www.cyens.org.cy/) ένα κοινό ερευνητικό εργαστήρι του CYENS Centre of Excellence του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα ή/και σε διδασκαλία μαθήματων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Θεοπίστη Στυλιανού Λάμπερτ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, theopisti.stylianou@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στο θέμα «Παραγωγική/Αλγοριθμική Τέχνη»

Περιγραφή: Η θέση αυτή περιλαμβάνει πολυθεματική έρευνα σε συνδυασμό τομέων που περιλαμβάνουν ψηφιακές Τέχνες, Δια δραστική Τέχνη, Υπολογιστική Δημιουργικότητα, Creative Coding, Κυβερνητική, και Αλγοριθμικές/Παραγωγικές προσεγγίσει σε Γραφικές, Ήχο/Μουσική, ή /και Digital Fabrication. Υποψήφιοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε «Ηχοποίηση» ή οπτικοποίηση Δεδομένων, Αλγοριθμικές προσεγγίσεις στον σχεδιασμό αντικειμένων, Natural Language Processing, Αλγοριθμικά συστήματα εμπνευσμένα από την βιολογία, Physical Computing, Υπολογιστική Μάθηση, and Τεχνητή Νοημοσύνη ενθαρρύνονται ν κάνουν αίτηση.

Λέξεις κλειδιά: αλγοριθμική τέχνη, υπολογιστική δημιουργικότητα, παραγωγική τέχνη, ηχοποίηση, οπτικοποιηση, κυβερνητική.

 

Οι υποψήφιοι για την θέση αυτή θα πρέπει να διαθέτουν:.

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό σε κάποιο συναφή κλάδο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωση ερευνητικής εργασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Τεχνικές δεξιότητες στον τομέα όπου εξειδικεύονται.
 • Προηγουμένη Βίζα (εάν δεν προέρχονται από την ΕΕ)

Επιθυμητά προσόντα: Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, συναυλίες, δισκογραφία) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Πέραν τον απαιτήσεων του Πανεπιστημίου, η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Επιστολή ενδιαφέροντος (στα Αγγλικά), όπου να περιγράφονται τα ιδιαίτερα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και την προτεινόμενη θεματική της έρευνας (1-2 σελίδες)
 • Καλλιτεχνικό πορτφόλιο

Η εργασία θα εκπονηθεί στο διεπιστημονικό εργαστήριο «Media Arts & Design Research Lab». Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Μαρίνος Κουτσομιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής, m.koutsomichalis@cut.ac.cy

 

 

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Tηλ.: 25002530 | Φαξ. 25002768

 

 • Δύο (2) θέσεις στο θέμα: «Προφορική Ιστορία, Εκτοπισμός, και Τεχνολογία»

Ο/η υποψήφιος θα διερευνήσει πως η Προφορική ιστορία συμβάλλει στην ιστορική κατανόηση του εκτοπισμού και τη διαμόρφωση της συλλογικής ταυτότητας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Προφορική Ιστορία προσεγγίζει τις ιστορικές αφηγήσεις και τη μνήμη. Επιπλέον, ο/η υποψήφιος/α θα διερευνήσει πως η χρήση τεχνολογικών εργαλείων μπορεί να κατανοήσει τι προφορικές μαρτυρίες και τα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτές (στατιστικά στοιχεία, ιστορικά τεκμήρια, οπτικοακουστικό υλικό) πιο προσιτά στο ευρύτερο κοινό και πως μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για την τυπική και άτυπη μάθηση (π.Χ. σχολεία και μουσεία).

Ο/η υποψήφιος/α μέσα από την έρευνα του/της καλείται να συμβάλει στην αναδιαμόρφωση των καθιερωμένων ιστορικών αφηγημάτων καταγράφοντας τις εμπειρίες περιθωριοποιημένων φωνών.

Λέξεις κλειδιά: προφορική ιστορία, εκτοπισμός, και τεχνολογία

Οι υποψήφιοι για την θέση αυτή θα πρέπει να διαθέτουν:.

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στην ιστορία, μουσειολογεία, ή σχετικού πτυχίου.
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας ανεξάρτητα
 • Η εμπειρία με την τεχνολογία, τα μουσεία ή άλλους χώρους κληρονομίας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Προηγουμένη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.Χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρεί ως προσθετό προσόν.
 • Βίζα (εάν δεν προέρχονται από την ΕΕ)

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί/περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις)

Ο/Η επιτυχών υποψήφιος/α θα είναι υποψήφιος/α διδάκτορας στο ΤΕΠΑΚ με έδρα το εργαστήριο Museum Lab (https://www.cyens.org.cy/) ένα κοινό ερευνητικό εργαστήρι του CYENS Centre of Excellence του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα ή/και σε διδασκαλία μαθήματων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Θεοπίστη Στυλιανού Λάμπερτ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, theopisti.stylianou@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στο θέμα «Παραγωγική/Αλγοριθμική Τέχνη»

Περιγραφή: Η θέση αυτή περιλαμβάνει πολυθεματική έρευνα σε συνδυασμό τομέων που περιλαμβάνουν ψηφιακές Τέχνες, Δια δραστική Τέχνη, Υπολογιστική Δημιουργικότητα, Creative Coding, Κυβερνητική, και Αλγοριθμικές/Παραγωγικές προσεγγίσει σε Γραφικές, Ήχο/Μουσική, ή /και Digital Fabrication. Υποψήφιοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε «Ηχοποίηση» ή οπτικοποίηση Δεδομένων, Αλγοριθμικές προσεγγίσεις στον σχεδιασμό αντικειμένων, Natural Language Processing, Αλγοριθμικά συστήματα εμπνευσμένα από την βιολογία, Physical Computing, Υπολογιστική Μάθηση, and Τεχνητή Νοημοσύνη ενθαρρύνονται ν κάνουν αίτηση.

Λέξεις κλειδιά: αλγοριθμική τέχνη, υπολογιστική δημιουργικότητα, παραγωγική τέχνη, ηχοποίηση, οπτικοποιηση, κυβερνητική.

 

Οι υποψήφιοι για την θέση αυτή θα πρέπει να διαθέτουν:.

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό σε κάποιο συναφή κλάδο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωση ερευνητικής εργασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Τεχνικές δεξιότητες στον τομέα όπου εξειδικεύονται.
 • Προηγουμένη Βίζα (εάν δεν προέρχονται από την ΕΕ)

Επιθυμητά προσόντα: Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, συναυλίες, δισκογραφία) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Πέραν τον απαιτήσεων του Πανεπιστημίου, η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Επιστολή ενδιαφέροντος (στα Αγγλικά), όπου να περιγράφονται τα ιδιαίτερα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και την προτεινόμενη θεματική της έρευνας (1-2 σελίδες)
 • Καλλιτεχνικό πορτφόλιο

Η εργασία θα εκπονηθεί στο διεπιστημονικό εργαστήριο «Media Arts & Design Research Lab». Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Μαρίνος Κουτσομιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής, m.koutsomichalis@cut.ac.cy