Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Tηλ.: 25002530 | Φαξ. 25002768

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

«Εφαρμογές Μηχανικής Όρασης και Μηχανικής Μάθησης σε Έξυπνους Χώρους»

ή

«Έξυπνες Εφαρμογές Έξυπνης Εικονικής Πραγματικότητας»

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νεωτεριστικών εφαρμογών υπολογιστικής όρασης ή/και μηχανικής μάθησης που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έξυπνους χώρους ή/και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πραγματικοί χώροι αναφέρονται σε εσωτερικά περιβάλλοντα (π.χ. σπίτι, αίθουσα διδασκαλίας, εκθεσιακοί χώροι, εμπορικό κέντρο, κ.λπ.) ή σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. δημόσιοι δρόμοι, διαβάσεις πεζών, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, γήπεδα κ.λπ.). Οι έξυπνες εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας αναφέρονται σε εφαρμογές που ενσωματώνουν μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας χρήστη. Τα θέματα θα αντιμετωπιστούν μέσω έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της μηχανικής όρασης, της μηχανικής μάθησης σε συνδυασμό με αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η κινητή υπολογιστική, η εικονική και η μικτή πραγματικότητα.

 

Χρηματοδότηση:

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο “Visual Media Computing” (https://vmc.cut.ac.cy/). O/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει τη δυνατότητα να εργοδοτηθεί ή/και να εκτελέσει μέρος της ερευνητικής εργασίας του/της στο Κέντρο Έρευνας Αριστείας CYENS (cyens.org.cy). Επίσης o/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

  1. Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στη Πληροφορική ή στα Πολυμέσα ή στην  Ηλεκτρονική Μηχανική ή άλλο συναφή κλάδο.
  2. Εξαιρετική γνώση προγραμματισμού υπολογιστών σε γλώσσα υψηλού επιπέδου.
  3. Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας.
  4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  5. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ανδρέας Λανίτης

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

andreas.lanitis@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

«H Σημειωτική της έντυπης πολιτικής διαφήμισης στην Κυπριακή Δημοκρατία»

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Με άξονα τη Σημειωτική, την επιστήμη που μελετά κάθε πολιτισμική πρακτική ως διαδικασία επικοινωνίας, εξερευνώνται οι μηχανισμοί κωδικοποίησης, αποκωδικοποίησης και ερμηνείας μηνυμάτων σε θέματα και εφαρμογές της οπτικής επικοινωνίας. Για την παρούσα θέση, ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα σε έντυπες πολιτικές διαφημίσεις, που εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία, με σκοπό τη σημειολογική ανάλυση και ερμηνεία των αναπαραστάσεων τους σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και ιστορικά γεγονότα.

 

Χρηματοδότηση:

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες για αυτήν τη θέση πρέπει να διαθέτουν:

1. Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στην Οπτική Επικοινωνία ή τη Σημειωτική ή σε συναφείς σπουδές.

2. Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας.

3. Ικανότητα οργάνωσης και ανεξάρτητης διεξαγωγής της έρευνας.

4. Δείγμα ερευνητικής εργασίας (από το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος) ή δείγμα βιβλιογραφικής ανασκόπησης στη θεματική της προκήρυξης.

5. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

 

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί /περιγράφει γιατί ο αιτητής/τρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες. Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη ενδέχεται να προσκληθεί σε προσωπική συνέντευξη.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (www.svclab.com). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα ή/και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ευριπίδη Ζαντίδη
 

 

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

evripides.zantides@cut.ac.cy

 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

«Πειραματικά Όργανα / Πειραματικό Design»

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

 H θέση αυτή περιλαμβάνει πολυθεματική έρευνα γύρω από πειραματικά (πολυμεσικά) όργανα και αναφορικά με ρεύματα και πρακτικές στην τεχνολογία (Physical Computing, Electronics, HCI), τo design (Ludic Design, Critical Design, Speculative Design), και την φιλοσοφία/θεωρία (Speculative Fabulation, critical post-humanism, non-representational theory, composting, philosophy of technology). Υποψήφιοι/ες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε NIMEs (New Interfaces for Musical Expression) και DIWO (Doing It With Others) ενθαρρύνονται να κάνουν αίτηση. Πέραν τον απαιτήσεων του Πανεπιστημίου, η αίτησή θα πρέπει να περιλαμβάνει: επιστολή ενδιαφέροντος (στα Αγγλικά), όπου να περιγράφονται τα ιδιαίτερα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και την προτεινόμενη θεματική της έρευνας (1-2 σελίδες) πορτφόλιο.

Χρηματοδότηση:

Η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα τοποθετηθεί στο διεπιστημονικό εργαστήριο Media Arts & Design Research Lab (MADLab) στη Λεμεσσό καθώς και στο διεπιστημονικό εργαστήριο European Culture & Technology Lab (ECTLab+) του δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Τεχνολογίας (EuT+) και θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα τόσο του MADLab όσο και του ECTLab+ καθώς και αξιοποίησης σχετικών mobility grant. Θα της/του δοθεί επίσης η η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, καθώς και η δυνατότητα χρηματοδοτούμενων αποσπάσεων (3, 6 ή 12 μηνών) σε πανεπιστήμια και οργανισμούς του εξωτερικού στα πλαίσια του ερευνητικού πρότζεκτ EPISTEAM (ή του προς αξιολόγηση PICARE και εφ’όσον κριθεί επιτυχές).

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό σε κάποιο συναφή κλάδο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. 2. Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας. 3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 4. Τεχνικές δεξιότητες στον σχεδιασμό και υλοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και physical computing. 5. Βίζα (εάν ο υποψήφιος δεν προέρχονται από την ΕΕ) 6. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, συναυλίες, δισκογραφία) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:


Μαρίνος Κουτσομιχάλης

 

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

m.koutsomichalis@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

«Παραγωγική/Αλγοριθμική Τέχνη»

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η θέση αυτή περιλαμβάνει πολυθεματική έρευνα σε συνδυασμό τομέων που περιλαμβάνουν Ψηφιακές Τέχνες, Διαδραστική Τέχνη, Υπολογιστική Δημιουργικότητα, Creative Coding, Κυβερνητική, και Αλγοριθμικές/ Παραγωγικές προσεγγίσει σε Γραφικά, Ήχο/Μουσική, ή/και Digital Fabrication. Υποψήφιοι/ες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε «Ηχοποίηση» ή Οπτικοποίηση Δεδομένων, Αλγοριθμικές προσεγγίσεις στον σχεδιασμό αντικειμένων, Natural Language Processing, Αλγοριθμικά συστήματα εμπνευσμένα από την βιολογία, Physical Computing, Υπολογιστική Μάθηση, and Τεχνητή Νοημοσύνη ενθαρρύνονται να κάνουν αίτηση. Πέραν τον απαιτήσεων του Πανεπιστημίου, η αίτησή θα πρέπει να περιλαμβάνει επιστολή ενδιαφέροντος (στα Αγγλικά), όπου να περιγράφονται τα ιδιαίτερα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και την προτεινόμενη θεματική της έρευνας (1-2 σελίδες) και καλλιτεχνικό πορτφόλιο.

Χρηματοδότηση:

Η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα τοποθετηθεί στο διεπιστημονικό εργαστήριο Media Arts & Design Research Lab (MADLab) στη Λεμεσσό καθώς και στο διεπιστημονικό εργαστήριο European Culture & Technology Lab (ECTLab+) του δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Τεχνολογίας (EuT+) και θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα τόσο του MADLab όσο και του ECTLab+ καθώς και αξιοποίησης σχετικών mobility grant. Θα της/του δοθεί επίσης η η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, καθώς και η δυνατότητα χρηματοδοτούμενων αποσπάσεων (3, 6 ή 12 μηνών) σε πανεπιστήμια και οργανισμούς του εξωτερικού στα πλαίσια του ερευνητικού πρότζεκτ EPISTEAM (ή του προς αξιολόγηση PICARE και εφ’όσον κριθεί επιτυχές).

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό σε κάποιο συναφή κλάδο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. 2. Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας. 3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 4. Τεχνικές δεξιότητες στον τομέα δημιουργικού προγραμματισμού. 5. Βίζα (εάν ο υποψήφιος δεν προέρχονται από την ΕΕ) 6. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, συναυλίες, δισκογραφία) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 

Μαρίνος Κουτσομιχάλης

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

m.koutsomichalis@cut.ac.cy

 

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Tηλ.: 25002530 | Φαξ. 25002768

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

«Εφαρμογές Μηχανικής Όρασης και Μηχανικής Μάθησης σε Έξυπνους Χώρους»

ή

«Έξυπνες Εφαρμογές Έξυπνης Εικονικής Πραγματικότητας»

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νεωτεριστικών εφαρμογών υπολογιστικής όρασης ή/και μηχανικής μάθησης που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έξυπνους χώρους ή/και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πραγματικοί χώροι αναφέρονται σε εσωτερικά περιβάλλοντα (π.χ. σπίτι, αίθουσα διδασκαλίας, εκθεσιακοί χώροι, εμπορικό κέντρο, κ.λπ.) ή σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. δημόσιοι δρόμοι, διαβάσεις πεζών, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, γήπεδα κ.λπ.). Οι έξυπνες εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας αναφέρονται σε εφαρμογές που ενσωματώνουν μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας χρήστη. Τα θέματα θα αντιμετωπιστούν μέσω έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της μηχανικής όρασης, της μηχανικής μάθησης σε συνδυασμό με αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η κινητή υπολογιστική, η εικονική και η μικτή πραγματικότητα.

 

Χρηματοδότηση:

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο “Visual Media Computing” (https://vmc.cut.ac.cy/). O/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει τη δυνατότητα να εργοδοτηθεί ή/και να εκτελέσει μέρος της ερευνητικής εργασίας του/της στο Κέντρο Έρευνας Αριστείας CYENS (cyens.org.cy). Επίσης o/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

  1. Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στη Πληροφορική ή στα Πολυμέσα ή στην  Ηλεκτρονική Μηχανική ή άλλο συναφή κλάδο.
  2. Εξαιρετική γνώση προγραμματισμού υπολογιστών σε γλώσσα υψηλού επιπέδου.
  3. Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας.
  4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  5. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ανδρέας Λανίτης

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

andreas.lanitis@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

«H Σημειωτική της έντυπης πολιτικής διαφήμισης στην Κυπριακή Δημοκρατία»

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Με άξονα τη Σημειωτική, την επιστήμη που μελετά κάθε πολιτισμική πρακτική ως διαδικασία επικοινωνίας, εξερευνώνται οι μηχανισμοί κωδικοποίησης, αποκωδικοποίησης και ερμηνείας μηνυμάτων σε θέματα και εφαρμογές της οπτικής επικοινωνίας. Για την παρούσα θέση, ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα σε έντυπες πολιτικές διαφημίσεις, που εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία, με σκοπό τη σημειολογική ανάλυση και ερμηνεία των αναπαραστάσεων τους σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και ιστορικά γεγονότα.

 

Χρηματοδότηση:

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες για αυτήν τη θέση πρέπει να διαθέτουν:

1. Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στην Οπτική Επικοινωνία ή τη Σημειωτική ή σε συναφείς σπουδές.

2. Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας.

3. Ικανότητα οργάνωσης και ανεξάρτητης διεξαγωγής της έρευνας.

4. Δείγμα ερευνητικής εργασίας (από το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος) ή δείγμα βιβλιογραφικής ανασκόπησης στη θεματική της προκήρυξης.

5. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

 

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί /περιγράφει γιατί ο αιτητής/τρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες. Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη ενδέχεται να προσκληθεί σε προσωπική συνέντευξη.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (www.svclab.com). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα ή/και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ευριπίδη Ζαντίδη
 

 

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

evripides.zantides@cut.ac.cy

 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

«Πειραματικά Όργανα / Πειραματικό Design»

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

 H θέση αυτή περιλαμβάνει πολυθεματική έρευνα γύρω από πειραματικά (πολυμεσικά) όργανα και αναφορικά με ρεύματα και πρακτικές στην τεχνολογία (Physical Computing, Electronics, HCI), τo design (Ludic Design, Critical Design, Speculative Design), και την φιλοσοφία/θεωρία (Speculative Fabulation, critical post-humanism, non-representational theory, composting, philosophy of technology). Υποψήφιοι/ες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε NIMEs (New Interfaces for Musical Expression) και DIWO (Doing It With Others) ενθαρρύνονται να κάνουν αίτηση. Πέραν τον απαιτήσεων του Πανεπιστημίου, η αίτησή θα πρέπει να περιλαμβάνει: επιστολή ενδιαφέροντος (στα Αγγλικά), όπου να περιγράφονται τα ιδιαίτερα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και την προτεινόμενη θεματική της έρευνας (1-2 σελίδες) πορτφόλιο.

Χρηματοδότηση:

Η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα τοποθετηθεί στο διεπιστημονικό εργαστήριο Media Arts & Design Research Lab (MADLab) στη Λεμεσσό καθώς και στο διεπιστημονικό εργαστήριο European Culture & Technology Lab (ECTLab+) του δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Τεχνολογίας (EuT+) και θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα τόσο του MADLab όσο και του ECTLab+ καθώς και αξιοποίησης σχετικών mobility grant. Θα της/του δοθεί επίσης η η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, καθώς και η δυνατότητα χρηματοδοτούμενων αποσπάσεων (3, 6 ή 12 μηνών) σε πανεπιστήμια και οργανισμούς του εξωτερικού στα πλαίσια του ερευνητικού πρότζεκτ EPISTEAM (ή του προς αξιολόγηση PICARE και εφ’όσον κριθεί επιτυχές).

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό σε κάποιο συναφή κλάδο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. 2. Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας. 3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 4. Τεχνικές δεξιότητες στον σχεδιασμό και υλοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και physical computing. 5. Βίζα (εάν ο υποψήφιος δεν προέρχονται από την ΕΕ) 6. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, συναυλίες, δισκογραφία) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:


Μαρίνος Κουτσομιχάλης

 

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

m.koutsomichalis@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

«Παραγωγική/Αλγοριθμική Τέχνη»

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η θέση αυτή περιλαμβάνει πολυθεματική έρευνα σε συνδυασμό τομέων που περιλαμβάνουν Ψηφιακές Τέχνες, Διαδραστική Τέχνη, Υπολογιστική Δημιουργικότητα, Creative Coding, Κυβερνητική, και Αλγοριθμικές/ Παραγωγικές προσεγγίσει σε Γραφικά, Ήχο/Μουσική, ή/και Digital Fabrication. Υποψήφιοι/ες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε «Ηχοποίηση» ή Οπτικοποίηση Δεδομένων, Αλγοριθμικές προσεγγίσεις στον σχεδιασμό αντικειμένων, Natural Language Processing, Αλγοριθμικά συστήματα εμπνευσμένα από την βιολογία, Physical Computing, Υπολογιστική Μάθηση, and Τεχνητή Νοημοσύνη ενθαρρύνονται να κάνουν αίτηση. Πέραν τον απαιτήσεων του Πανεπιστημίου, η αίτησή θα πρέπει να περιλαμβάνει επιστολή ενδιαφέροντος (στα Αγγλικά), όπου να περιγράφονται τα ιδιαίτερα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και την προτεινόμενη θεματική της έρευνας (1-2 σελίδες) και καλλιτεχνικό πορτφόλιο.

Χρηματοδότηση:

Η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα τοποθετηθεί στο διεπιστημονικό εργαστήριο Media Arts & Design Research Lab (MADLab) στη Λεμεσσό καθώς και στο διεπιστημονικό εργαστήριο European Culture & Technology Lab (ECTLab+) του δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Τεχνολογίας (EuT+) και θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα τόσο του MADLab όσο και του ECTLab+ καθώς και αξιοποίησης σχετικών mobility grant. Θα της/του δοθεί επίσης η η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, καθώς και η δυνατότητα χρηματοδοτούμενων αποσπάσεων (3, 6 ή 12 μηνών) σε πανεπιστήμια και οργανισμούς του εξωτερικού στα πλαίσια του ερευνητικού πρότζεκτ EPISTEAM (ή του προς αξιολόγηση PICARE και εφ’όσον κριθεί επιτυχές).

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό σε κάποιο συναφή κλάδο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. 2. Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας. 3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 4. Τεχνικές δεξιότητες στον τομέα δημιουργικού προγραμματισμού. 5. Βίζα (εάν ο υποψήφιος δεν προέρχονται από την ΕΕ) 6. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, συναυλίες, δισκογραφία) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 

Μαρίνος Κουτσομιχάλης

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

m.koutsomichalis@cut.ac.cy