Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου

Έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο 2022

► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022

► Για υποβολή αίτησης, από εδώ


Μια (1) θέση στο θέμα «Γραφιστική και Οπτική Επικοινωνία»

Περιγραφή: Η Γραφιστική αφορά στην εφαρμοσμένη οπτικοποιήση ιδεών με σκοπό τη μετάδοση συγκεκριμένων μηνυμάτων σε καθορισμένα κοινά-στόχους. Βασικές λειτουργίες της Γραφιστικής είναι η παροχή, οργάνωση και η ιεράρχηση της οπτικής πληροφορίας, η προβολή και προώθηση ιδεών και η οπτική ταυτοποίηση εμπορικών η άλλων οργανισμών. Ο/Η υποψήφιος/α θα αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα σχετικά με τον τρόπο που η οποιαδήποτε λειτουργία της Γραφιστικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του σχεδιασμού, για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και τη βελτίωση του τρόπου ζωής σε συγκεκριμένα κοινά-στόχους.

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στους ίδιους τομείς ή σε συναφή σπουδές.
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας ανεξάρτητα.
 • Δείγμα ερευνητικής εργασίας (από το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος) ή δείγμα βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε θεματική της προκήρυξης.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες. Ο/Η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη ενδέχεται να προσκληθεί σε προσωπική συνέντευξη.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (www.svclab.com). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα ή/και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Ευριπίδης  Ζαντίδη, Καθηγητής, evripides.zantides@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο θέμα «Σημειωτική και Οπτική Επικοινωνία»

Περιγραφή: Με άξονα τη Σημειωτική ως την επιστήμη που μελετά κάθε πολιτισμική πρακτική ως διαδικασία επικοινωνίας, εξερευνώνται οι μηχανισμοί κωδικοποίησης, αποκωδικοποίησης και ερμηνείας μηνυμάτων σε θέματα και εφαρμογές της οπτικής επικοινωνίας. Ο/Η υποψήφιος/α θα αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα σχετικά με τον τρόπο που η Σημειωτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δόμηση, κατανόηση και ερμηνεία πολιτισμικών νοημάτων σε θέματα και εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας, π.χ. διαφημίσεις, κοινωνικά δίκτυα, branding, ιστοσελίδες, πολυμέσα, έντυπα ή ψηφιακές εφαρμογές κλπ.

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στους ίδιους τομείς ή σε συναφή σπουδές.
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας ανεξάρτητα.
 • Δείγμα ερευνητικής εργασίας (από το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος) ή δείγμα βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε θεματική της προκήρυξης.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες. Ο/Η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη ενδέχεται να προσκληθεί σε προσωπική συνέντευξη.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (www.svclab.com). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα ή/και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Ευριπίδης  Ζαντίδη, Καθηγητής, evripides.zantides@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο θέμα “Υποβρύχια επαυξημένη πραγματικότητα για την πολιτιστική κληρονομιά”

Πολλές τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικά αντικείμενα βρίσκονται υποβρύχια και δυστυχώς, σε σημεία που είναι  δύσκολο να προσπελαστούν, όχι μόνο για τους υποθαλάσσιους αρχαιολόγους που τις μελετούν και τις συντηρούν, αλλά και για το κοινό που θα ήθελε να τις επισκεφτεί. Επιπλέον, οι υποβρύχιες θαλάσσιες τοποθεσίες αντιπροσωπεύουν ένα σκληρό περιβάλλον για τα συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας , καθώς περιορίζουν τις μεθόδους παρακολούθησης και αλληλεπίδρασης. Τα συστήματα εντοπισμού θέσης που βασίζονται σε τεχνολογίες όπως το GPS ή Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμα και οι οπτικές συνθήκες κάτω από το νερό στη θάλασσα υποβαθμίζονται από τη θολότητα και τα μικρά επιπλέοντα σωματίδια, περιορίζοντας την ορατότητα σε λίγα μόλις μέτρα. Οι συσκευές πρέπει να προστατεύονται από το νερό σε αδιάβροχο περίβλημα, το οποίο συχνά παρεμβαίνει στα χειριστήρια τους. Αυτή η διατριβή θα αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα και θα προτείνει ένα νέο σύστημα που χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα για να βελτιώσει την εμπειρία των δυτών που επισκέπτονται υποθαλάσσιους αρχαιολογικούς χώρους στην Κύπρο. Αυτό το σύστημα θα κάνει χρήση τεχνικών υπολογιστικής όρασης για εντοπισμό καθώς και για τον καθορισμό σημαντικών σημείων ενδιαφέροντος, τα οποία παρακολουθούνται με μια κινητή συσκευή σφραγισμένη σε αδιάβροχο περίβλημα που κρατά ο δύτης. Ένας οδηγός επαυξημένης πραγματικότητας θα επιτρέψει στους δύτες να δουν μια οπτικοποίηση της ανακατασκευασμένης τοποθεσίας/περιοχής σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας εφαρμογής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για υποβρύχια περιβάλλοντα.

Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να διαθέτουν:

1.            Πτυχίο BSc στη μηχανική, την επιστήμη των υπολογιστών ή τα πολυμέσα

2.            Πτυχίο MSc στη μηχανική, την επιστήμη των υπολογιστών ή τα πολυμέσα

3.            Βίζα (εάν δεν προέρχεται από την ΕΕ)

Επιθυμητά προσόντα περιλαμβάνουν:

•             Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

•             Καλή γνώση προγραμματισμού (C++, C#)

•             Καλή γνώση Unity engine

•             Η γνώση γραφικών υπολογιστών είναι πλεονέκτημα.

•             Η γνώση σε τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας είναι πλεονέκτημα

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις).

Ο/H επιτυχών υποψήφιος/α θα είναι υποψήφιος/α διδάκτορας στο ΤΕΠΑΚ αλλά θα εδρεύει στο CYENS Center of Excellence (https://www.cyens.org.cy/) στο Extended Experiences Group. Ο/Η επιτυχών υποψήφιος/α θα χρηματοδοτηθεί από το Κέντρο Αριστείας CYENS.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Δρ. Θεοπιστή Στυλιανού-Λάμπερτ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, theopisti.stylianou@cut.ac.cy

Δρ. Φώτης Λιαροκάπης , CYENS Centre of Excellence, Extended Experiences MRG, f.liarokapis@cyens.org.cy

 

Μια (1) θέση στο θέμαΗ Ψηφιακή Δημιουργικότητα στη διασταύρωση τεχνών, επιστήμης και τεχνολογίας”

Οι προτάσεις στο πλαίσιο του προτεινόμενου θέματος θα εξετάζουν μέσα από μια δημιουργική πρακτική την αλληλεπίδραση των τεχνολογικών εξελίξεων με τις κοινωνικές τους επιπτώσεις. Τα προτεινόμενα έργα θα διερευνήσουν τομείς/τεχνολογίες όπως Internet of things (IoT), τεχνητή νοημοσύνη (AI), Big Data, chatbots, ρομποτική, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα ή/και τρισδιάστατη εκτύπωση – τεχνικές οι οποίες αμφισβητούν τους υπάρχοντες τρόπους παραγωγής, κατασκευής, κατανάλωσης, δημιουργίας εμπειριών και συμπεριφοράς με πιο υπεύθυνο, ηθικό και βιώσιμο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μέσα από την ερευνητική τους μελέτη θα δημιουργήσουν και παρουσιάσουν έργα τέχνης και εικαστικά έργα χρησιμοποιώντας δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως για παράδειγμα αισθητήρες από συστήματα της Έξυπνης Πόλης, πληροφορίες που σχετίζονται με την αστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα καθώς και δεδομένα από προσωπικές τους εμπειρίες. Η έρευνα θα μπορούσε να στραφεί σε ένα ευρύ φάσμα μελέτης, που ενδεχομένως αφορά την ανάλυση δεδομένων, επιστημονική οπτικοποίηση/ηχοποίηση, σύνθεση εικόνας/ήχου βάσει τεχνητής νοημοσύνης, κωδικοποίηση, αλγόριθμους αυτοπαραγωγής, φεμινιστικές μελέτες/φύλο, κριτική σκέψη, ηθική, πολιτισμικές μελέτες ή τάσεις στην ιστορία και τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές υποθέσεις, ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση στη διασταύρωση των τεχνών, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να διαθέτουν:

1. Πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε σχετικό τομέα (π.χ. Διαδραστικά Μέσα, Σπουδές Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ιστορία της Τέχνης, Καλές Τέχνες ή Επιστήμη Υπολογιστών, Τεχνολογία Πληροφορικής, Μηχανικός Υπολογιστών ή σχετικό πτυχίο) από διαπιστευμένο ίδρυμα.

2. Δεξιότητες κωδικοποίησης (π.χ. σε Python, C/C++, Επεξεργασία, Unity3D, TouchDesigner ή άλλα)

3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4. Ικανότητα οργάνωσης και διενέργειας ερευνητικής εργασίας.

Επιθυμητά προσόντα περιλαμβάνουν:

 • Εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων, τη μηχανική μάθηση και/ή την τεχνητή νοημοσύνη —ειδικά σε κάποιο δημιουργικό πλαίσιο.
 • Εμπειρία σε ηχοποίηση δεδομένων, οπτικοποίηση ή ηχοποίηση.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις).

Ο/H επιτυχών υποψήφιος/α θα είναι υποψήφιος/α διδάκτορας στο ΤΕΠΑΚ αλλά θα εδρεύει στο CYENS Center of Excellence (https://www.cyens.org.cy/) στο ITICA Group. Ο/Η επιτυχών υποψήφιος/α θα χρηματοδοτηθεί από το Κέντρο Αριστείας CYENS.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Δρ. Θεοπιστή Στυλιανού-Λάμπερτ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, theopisti.stylianou@cut.ac.cy

Δρ. Κλεάνθη Νεοκλέους, CYENS Centre of Excellence, ITICA Group, k.neokleous@cyens.org.cy

 

Μια (1) θέση στο θέμα “Ενσωματωμένη συνεργατική εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σοβαρά εικονικά περιβάλλοντα”

Λέξεις κλειδιά: Σοβαρά παιχνίδια, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Εικονική Πραγματικότητα, Συνεργατικά Περιβάλλοντα

Τα σοβαρά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις εικονικής πραγματικότητας υποστηρίζουν ότι οι μαθητές μαθαίνουν περίπλοκα επιστημονικά φαινόμενα μέσω της χρήσης ρεαλιστικών γραφικών και αλληλεπιδράσεων που δύσκολα μπορούν να βιώσουν οι μαθητές στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο, η ενσωμάτωση προσομοιώσεων εικονικής πραγματικότητας στις τάξεις εισάγει νέες προκλήσεις, ενώ υπάρχει έλλειψη μαθησιακού σχεδιασμού για την ενημέρωση της πρακτικής. Στο παρελθόν, σοβαρά παιχνίδια που χρησιμοποιούνταν με επαρκή υποστήριξη, αποδείχθηκαν βοηθητικά στην εκμάθηση υψηλού επιπέδου ή σύνθετων δεξιοτήτων. Επί του παρόντος, τα σοβαρά παιχνίδια είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιηθούν εάν μπορούν να θεωρηθούν ότι εμπνέουν ή υπάρχει άμεση σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών. Επιπλέον, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται ολοένα και σημαντική για διάφορους λόγους. Τα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα (CVE) είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επειδή επιτρέπουν στους χρήστες να συναντώνται και να αλληλεπιδρούν με άλλους, συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων και εικονικών αντικειμένων (και άλλες εικονικές πληροφορίες). Ωστόσο, υποφέρουν από ρεαλιστική μοντελοποίηση των χρηστών και των συμπεριφορών τους με αποτέλεσμα την παρουσία και την έλλειψη κινήτρων. Αυτή η διατριβή θα προσπαθήσει να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα προτείνοντας μια ενσωματωμένη πλατφόρμα VR για σοβαρά παιχνίδια που επικεντρώνονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που θα επιτρέπει στους ενσωματωμένους χρήστες να μαθαίνουν με συνεργατικό τρόπο.

Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να διαθέτουν:

1.         Πτυχίο BSc στη μηχανική, την επιστήμη των υπολογιστών ή τα πολυμέσα

2.         Πτυχίο MSc στη μηχανική, την επιστήμη των υπολογιστών ή τα πολυμέσα

3.         Βίζα (εάν δεν προέρχεται από την ΕΕ)

Επιθυμητά προσόντα περιλαμβάνουν:

•           Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

•           Καλή γνώση προγραμματισμού (C++, C#)

•           Καλή γνώση Unity engine

•           Η γνώση γραφικών υπολογιστών είναι πλεονέκτημα.

•           Η γνώση σε τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας είναι πλεονέκτημα

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις).

Ο/H επιτυχών υποψήφιος/α θα είναι υποψήφιος/α διδάκτορας στο ΤΕΠΑΚ αλλά θα εδρεύει στο CYENS Center of Excellence (https://www.cyens.org.cy/) στο Extended Experiences Group. Ο/Η επιτυχών υποψήφιος/α θα χρηματοδοτηθεί από το Κέντρο Αριστείας CYENS.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι::

Δρ. Άντρη Ιωάννου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, andri.i.ioannou@curt.ac.cy

Δρ. Φώτης Λιαροκάπης, CYENS Centre of Excellence, Extended Experiences MRG, f.liarokapis@cyens.org.cy

 

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να δοθούν από τους αναφερόμενους ερευνητικούς συμβούλους κάθε θέσης καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ.: 25002530, Φαξ.: 25002768)

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου

Έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο 2022

► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022

► Για υποβολή αίτησης, από εδώ


Μια (1) θέση στο θέμα «Γραφιστική και Οπτική Επικοινωνία»

Περιγραφή: Η Γραφιστική αφορά στην εφαρμοσμένη οπτικοποιήση ιδεών με σκοπό τη μετάδοση συγκεκριμένων μηνυμάτων σε καθορισμένα κοινά-στόχους. Βασικές λειτουργίες της Γραφιστικής είναι η παροχή, οργάνωση και η ιεράρχηση της οπτικής πληροφορίας, η προβολή και προώθηση ιδεών και η οπτική ταυτοποίηση εμπορικών η άλλων οργανισμών. Ο/Η υποψήφιος/α θα αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα σχετικά με τον τρόπο που η οποιαδήποτε λειτουργία της Γραφιστικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του σχεδιασμού, για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και τη βελτίωση του τρόπου ζωής σε συγκεκριμένα κοινά-στόχους.

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στους ίδιους τομείς ή σε συναφή σπουδές.
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας ανεξάρτητα.
 • Δείγμα ερευνητικής εργασίας (από το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος) ή δείγμα βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε θεματική της προκήρυξης.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες. Ο/Η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη ενδέχεται να προσκληθεί σε προσωπική συνέντευξη.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (www.svclab.com). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα ή/και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Ευριπίδης  Ζαντίδη, Καθηγητής, evripides.zantides@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο θέμα «Σημειωτική και Οπτική Επικοινωνία»

Περιγραφή: Με άξονα τη Σημειωτική ως την επιστήμη που μελετά κάθε πολιτισμική πρακτική ως διαδικασία επικοινωνίας, εξερευνώνται οι μηχανισμοί κωδικοποίησης, αποκωδικοποίησης και ερμηνείας μηνυμάτων σε θέματα και εφαρμογές της οπτικής επικοινωνίας. Ο/Η υποψήφιος/α θα αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα σχετικά με τον τρόπο που η Σημειωτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δόμηση, κατανόηση και ερμηνεία πολιτισμικών νοημάτων σε θέματα και εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας, π.χ. διαφημίσεις, κοινωνικά δίκτυα, branding, ιστοσελίδες, πολυμέσα, έντυπα ή ψηφιακές εφαρμογές κλπ.

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στους ίδιους τομείς ή σε συναφή σπουδές.
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας ανεξάρτητα.
 • Δείγμα ερευνητικής εργασίας (από το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος) ή δείγμα βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε θεματική της προκήρυξης.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες. Ο/Η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη ενδέχεται να προσκληθεί σε προσωπική συνέντευξη.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (www.svclab.com). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα ή/και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Ευριπίδης  Ζαντίδη, Καθηγητής, evripides.zantides@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο θέμα “Υποβρύχια επαυξημένη πραγματικότητα για την πολιτιστική κληρονομιά”

Πολλές τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικά αντικείμενα βρίσκονται υποβρύχια και δυστυχώς, σε σημεία που είναι  δύσκολο να προσπελαστούν, όχι μόνο για τους υποθαλάσσιους αρχαιολόγους που τις μελετούν και τις συντηρούν, αλλά και για το κοινό που θα ήθελε να τις επισκεφτεί. Επιπλέον, οι υποβρύχιες θαλάσσιες τοποθεσίες αντιπροσωπεύουν ένα σκληρό περιβάλλον για τα συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας , καθώς περιορίζουν τις μεθόδους παρακολούθησης και αλληλεπίδρασης. Τα συστήματα εντοπισμού θέσης που βασίζονται σε τεχνολογίες όπως το GPS ή Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμα και οι οπτικές συνθήκες κάτω από το νερό στη θάλασσα υποβαθμίζονται από τη θολότητα και τα μικρά επιπλέοντα σωματίδια, περιορίζοντας την ορατότητα σε λίγα μόλις μέτρα. Οι συσκευές πρέπει να προστατεύονται από το νερό σε αδιάβροχο περίβλημα, το οποίο συχνά παρεμβαίνει στα χειριστήρια τους. Αυτή η διατριβή θα αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα και θα προτείνει ένα νέο σύστημα που χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα για να βελτιώσει την εμπειρία των δυτών που επισκέπτονται υποθαλάσσιους αρχαιολογικούς χώρους στην Κύπρο. Αυτό το σύστημα θα κάνει χρήση τεχνικών υπολογιστικής όρασης για εντοπισμό καθώς και για τον καθορισμό σημαντικών σημείων ενδιαφέροντος, τα οποία παρακολουθούνται με μια κινητή συσκευή σφραγισμένη σε αδιάβροχο περίβλημα που κρατά ο δύτης. Ένας οδηγός επαυξημένης πραγματικότητας θα επιτρέψει στους δύτες να δουν μια οπτικοποίηση της ανακατασκευασμένης τοποθεσίας/περιοχής σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας εφαρμογής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για υποβρύχια περιβάλλοντα.

Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να διαθέτουν:

1.            Πτυχίο BSc στη μηχανική, την επιστήμη των υπολογιστών ή τα πολυμέσα

2.            Πτυχίο MSc στη μηχανική, την επιστήμη των υπολογιστών ή τα πολυμέσα

3.            Βίζα (εάν δεν προέρχεται από την ΕΕ)

Επιθυμητά προσόντα περιλαμβάνουν:

•             Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

•             Καλή γνώση προγραμματισμού (C++, C#)

•             Καλή γνώση Unity engine

•             Η γνώση γραφικών υπολογιστών είναι πλεονέκτημα.

•             Η γνώση σε τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας είναι πλεονέκτημα

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις).

Ο/H επιτυχών υποψήφιος/α θα είναι υποψήφιος/α διδάκτορας στο ΤΕΠΑΚ αλλά θα εδρεύει στο CYENS Center of Excellence (https://www.cyens.org.cy/) στο Extended Experiences Group. Ο/Η επιτυχών υποψήφιος/α θα χρηματοδοτηθεί από το Κέντρο Αριστείας CYENS.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Δρ. Θεοπιστή Στυλιανού-Λάμπερτ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, theopisti.stylianou@cut.ac.cy

Δρ. Φώτης Λιαροκάπης , CYENS Centre of Excellence, Extended Experiences MRG, f.liarokapis@cyens.org.cy

 

Μια (1) θέση στο θέμαΗ Ψηφιακή Δημιουργικότητα στη διασταύρωση τεχνών, επιστήμης και τεχνολογίας”

Οι προτάσεις στο πλαίσιο του προτεινόμενου θέματος θα εξετάζουν μέσα από μια δημιουργική πρακτική την αλληλεπίδραση των τεχνολογικών εξελίξεων με τις κοινωνικές τους επιπτώσεις. Τα προτεινόμενα έργα θα διερευνήσουν τομείς/τεχνολογίες όπως Internet of things (IoT), τεχνητή νοημοσύνη (AI), Big Data, chatbots, ρομποτική, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα ή/και τρισδιάστατη εκτύπωση – τεχνικές οι οποίες αμφισβητούν τους υπάρχοντες τρόπους παραγωγής, κατασκευής, κατανάλωσης, δημιουργίας εμπειριών και συμπεριφοράς με πιο υπεύθυνο, ηθικό και βιώσιμο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μέσα από την ερευνητική τους μελέτη θα δημιουργήσουν και παρουσιάσουν έργα τέχνης και εικαστικά έργα χρησιμοποιώντας δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως για παράδειγμα αισθητήρες από συστήματα της Έξυπνης Πόλης, πληροφορίες που σχετίζονται με την αστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα καθώς και δεδομένα από προσωπικές τους εμπειρίες. Η έρευνα θα μπορούσε να στραφεί σε ένα ευρύ φάσμα μελέτης, που ενδεχομένως αφορά την ανάλυση δεδομένων, επιστημονική οπτικοποίηση/ηχοποίηση, σύνθεση εικόνας/ήχου βάσει τεχνητής νοημοσύνης, κωδικοποίηση, αλγόριθμους αυτοπαραγωγής, φεμινιστικές μελέτες/φύλο, κριτική σκέψη, ηθική, πολιτισμικές μελέτες ή τάσεις στην ιστορία και τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές υποθέσεις, ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση στη διασταύρωση των τεχνών, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να διαθέτουν:

1. Πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε σχετικό τομέα (π.χ. Διαδραστικά Μέσα, Σπουδές Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ιστορία της Τέχνης, Καλές Τέχνες ή Επιστήμη Υπολογιστών, Τεχνολογία Πληροφορικής, Μηχανικός Υπολογιστών ή σχετικό πτυχίο) από διαπιστευμένο ίδρυμα.

2. Δεξιότητες κωδικοποίησης (π.χ. σε Python, C/C++, Επεξεργασία, Unity3D, TouchDesigner ή άλλα)

3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4. Ικανότητα οργάνωσης και διενέργειας ερευνητικής εργασίας.

Επιθυμητά προσόντα περιλαμβάνουν:

 • Εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων, τη μηχανική μάθηση και/ή την τεχνητή νοημοσύνη —ειδικά σε κάποιο δημιουργικό πλαίσιο.
 • Εμπειρία σε ηχοποίηση δεδομένων, οπτικοποίηση ή ηχοποίηση.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις).

Ο/H επιτυχών υποψήφιος/α θα είναι υποψήφιος/α διδάκτορας στο ΤΕΠΑΚ αλλά θα εδρεύει στο CYENS Center of Excellence (https://www.cyens.org.cy/) στο ITICA Group. Ο/Η επιτυχών υποψήφιος/α θα χρηματοδοτηθεί από το Κέντρο Αριστείας CYENS.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Δρ. Θεοπιστή Στυλιανού-Λάμπερτ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, theopisti.stylianou@cut.ac.cy

Δρ. Κλεάνθη Νεοκλέους, CYENS Centre of Excellence, ITICA Group, k.neokleous@cyens.org.cy

 

Μια (1) θέση στο θέμα “Ενσωματωμένη συνεργατική εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σοβαρά εικονικά περιβάλλοντα”

Λέξεις κλειδιά: Σοβαρά παιχνίδια, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Εικονική Πραγματικότητα, Συνεργατικά Περιβάλλοντα

Τα σοβαρά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις εικονικής πραγματικότητας υποστηρίζουν ότι οι μαθητές μαθαίνουν περίπλοκα επιστημονικά φαινόμενα μέσω της χρήσης ρεαλιστικών γραφικών και αλληλεπιδράσεων που δύσκολα μπορούν να βιώσουν οι μαθητές στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο, η ενσωμάτωση προσομοιώσεων εικονικής πραγματικότητας στις τάξεις εισάγει νέες προκλήσεις, ενώ υπάρχει έλλειψη μαθησιακού σχεδιασμού για την ενημέρωση της πρακτικής. Στο παρελθόν, σοβαρά παιχνίδια που χρησιμοποιούνταν με επαρκή υποστήριξη, αποδείχθηκαν βοηθητικά στην εκμάθηση υψηλού επιπέδου ή σύνθετων δεξιοτήτων. Επί του παρόντος, τα σοβαρά παιχνίδια είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιηθούν εάν μπορούν να θεωρηθούν ότι εμπνέουν ή υπάρχει άμεση σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών. Επιπλέον, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται ολοένα και σημαντική για διάφορους λόγους. Τα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα (CVE) είναι κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επειδή επιτρέπουν στους χρήστες να συναντώνται και να αλληλεπιδρούν με άλλους, συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων και εικονικών αντικειμένων (και άλλες εικονικές πληροφορίες). Ωστόσο, υποφέρουν από ρεαλιστική μοντελοποίηση των χρηστών και των συμπεριφορών τους με αποτέλεσμα την παρουσία και την έλλειψη κινήτρων. Αυτή η διατριβή θα προσπαθήσει να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα προτείνοντας μια ενσωματωμένη πλατφόρμα VR για σοβαρά παιχνίδια που επικεντρώνονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που θα επιτρέπει στους ενσωματωμένους χρήστες να μαθαίνουν με συνεργατικό τρόπο.

Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να διαθέτουν:

1.         Πτυχίο BSc στη μηχανική, την επιστήμη των υπολογιστών ή τα πολυμέσα

2.         Πτυχίο MSc στη μηχανική, την επιστήμη των υπολογιστών ή τα πολυμέσα

3.         Βίζα (εάν δεν προέρχεται από την ΕΕ)

Επιθυμητά προσόντα περιλαμβάνουν:

•           Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

•           Καλή γνώση προγραμματισμού (C++, C#)

•           Καλή γνώση Unity engine

•           Η γνώση γραφικών υπολογιστών είναι πλεονέκτημα.

•           Η γνώση σε τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας είναι πλεονέκτημα

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις).

Ο/H επιτυχών υποψήφιος/α θα είναι υποψήφιος/α διδάκτορας στο ΤΕΠΑΚ αλλά θα εδρεύει στο CYENS Center of Excellence (https://www.cyens.org.cy/) στο Extended Experiences Group. Ο/Η επιτυχών υποψήφιος/α θα χρηματοδοτηθεί από το Κέντρο Αριστείας CYENS.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι::

Δρ. Άντρη Ιωάννου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, andri.i.ioannou@curt.ac.cy

Δρ. Φώτης Λιαροκάπης, CYENS Centre of Excellence, Extended Experiences MRG, f.liarokapis@cyens.org.cy

 

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να δοθούν από τους αναφερόμενους ερευνητικούς συμβούλους κάθε θέσης καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ.: 25002530, Φαξ.: 25002768)