Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης / Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002606 | Φαξ.: 25002769

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Νευροαποκατάσταση»

Περιγραφή: Η έρευνα που θα διεξαχθεί θα εστιάσει στη μελέτη, μέσω Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ), του Νευροφυσιολογικού Υποβάθρου της Αποκατάστασης της Αφασίας ή/και Δυσφαγίας σε Νευρολογικούς Ασθενείς.

Απαιτούμενα Προσόντα: Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν κάτοχοι πτυχίου σε οποιονδήποτε συναφή κλάδο. Διευκρινίζεται ότι αποτελεί προϋπόθεση η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (κατά προτίμηση σε Βιοϊατρική Μηχανική / Νευροεπιστήμες / Δυσφαγία). Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο (π.χ., Επιστήμες Αποκατάστασης, Λογοθεραπεία, Βιολογία, Βιοϊατρικές Επιστήμες, Μηχανική Υπολογιστών).

Χρηματοδότηση: H θέση θα υποστηριχθεί οικονομικά αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αναστάσιος Γεωργίου, Λέκτορας, anastasios.georgiou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Υγεία- Αγγειακή γήρανση»
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοηθική στη Δημόσια Υγεία»

Περιγραφή: Οι θέσεις προκηρύσσονται στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Καρδιαγγειακής Επιδημιολογίας και Γενετικής. Η πρώτη θέση αφορά μελέτες με δείκτες αρτηριακής υγείας και γήρανσης τόσο στο επίπεδο του πληθυσμού όσο και σε συγκεκριμένες νόσους όπως Οικογενείς Υπερλιπιδαιμίες. Ο διδακτορικός φοιτητής θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί στον σχεδιασμό και εκτέλεση επιδημιολογικών μελετών καθώς και σε πρωτόκολλα μετρήσεων αρτηριακής ελαστικότητας, ενώ θα έχει και την ευκαιρία να συμμετέχει στην ερευνητική και συντονιστική ομάδα του Μητρώου καταγραφής ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Η δεύτερη θέση αφορά την ανάλυση ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας (AI, wearable devices, big data) με έμφαση στη Δημόσια Υγεία.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας/ανθρωπιστικές επιστήμες και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων (για την πρώτη θέση). Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Χρηματοδότηση:. Θα υπάρχει ευκαιρία μερικής χρηματοδότησης μέσω εσωτερικών και άλλων προγραμμάτων αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας.

Ερευνητική Σύμβουλος: Άντρη Παναγιώτου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, andrie.panayiotou@cut.ac.cy 

 

 • Μία (1) θέση «στην Ψυχογλωσσολογία/Νευρογλωσσολογία και ειδικότερα στο γνωστικό αντικείμενο «Νευρογενείς Διαταραχές Επικοινωνίας Ενηλίκων»

Περιγραφή: Η έρευνα που θα διεξαχθεί θα εστιάζει στις μορφοσυντακτικές, αφηγηματικές και γνωστικές ικανότητες φυσικών ομιλητών της Κοινής Νεοελληνικής ή/και της Κυπριακής Ελληνικής με Πολλαπλή Σκλήρυνση ή Άνοια τύπου Αλτσχάιμερ ή Ήπια Γνωστική Διαταραχή. Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν κάτοχοι πτυχίου σε οποιονδήποτε συναφή́ κλάδο. Δεν αποτελεί προϋπόθεση η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι θέσεις θα υποστηριχθούν οικονομικά αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας χρηματοδότησης. Προθεσμία υποβολής αίτησης:

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βαλάντης Φυνδάνης, Επίκουρος Καθηγητής, c.fyndanis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση το Εργαστήριο CIRCLE (Εργαστήριο Επικοινωνίας, Αποκατάστασης & Γλωσσικής Ενίσχυσης Κοχλιακών Εμφυτευμάτων) του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.  Αναζητούμε ένα άτομο με υψηλά κίνητρα και αφοσιωμένο, με υπόβαθρο στην Παθολογία του Λόγου-Γλώσσας, την ΩΡΛ ή την Ακουολογία για να συνεισφέρουμε στην καινοτόμο έρευνά μας σχετικά με τη γλωσσική εισαγωγή σε βρέφη/παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα.

Αρμοδιότητες:

 • Διεξαγωγή προηγμένης έρευνας για το καθορισμένο θέμα.
 • Συνεργασία με διεπιστημονικές ομάδες για την επίτευξη ερευνητικών στόχων.
 • Συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης
 • Παρουσίαση ερευνητικών ευρημάτων σε συνέδρια και εργαστήρια.
 • Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε περιοδικά με κριτές.

Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Παθολογία Λόγου-Γλώσσας ή ΩΡΛ ή Ακουολογία ή Επιστήμες Ακοής.
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στους σχετικούς τομείς.
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και γραφής.
 • Ικανότητα αυτόνομης και συνεργατικής εργασίας.

Προσφορές:

 • Πιθανή χρηματοδότηση για 2 έτη.
 • Υποστηρικτικό και συνεργατικό ερευνητικό περιβάλλον.
 •  Εγκαταστάσεις και πόροι τελευταίας τεχνολογίας.
 • Πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης στο εξοπλισμένο ακουολογικό εργαστήριο του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης με την ολοκλήρωση.

Το εργαστήριο CIRCLE ειδικεύεται στη μελέτη της επικοινωνίας νηπίων/παιδιών με απώλεια ακοής/κοχλιακά εμφυτεύματα και στην έρευνα για την ανάπτυξη της γλώσσας και της ομιλίας. Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε τη γνώση στον τομέα και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής για άτομα με προβλήματα ακοής μέσω πρωτοποριακής έρευνας, καινοτόμων λύσεων και πολυεπιστημονικής συνεργασίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Πάρης Μπίνος, Λέκτορας, paris.binos@cut.ac.cy

 

 

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης / Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002606 | Φαξ.: 25002769

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Νευροαποκατάσταση»

Περιγραφή: Η έρευνα που θα διεξαχθεί θα εστιάσει στη μελέτη, μέσω Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ), του Νευροφυσιολογικού Υποβάθρου της Αποκατάστασης της Αφασίας ή/και Δυσφαγίας σε Νευρολογικούς Ασθενείς.

Απαιτούμενα Προσόντα: Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν κάτοχοι πτυχίου σε οποιονδήποτε συναφή κλάδο. Διευκρινίζεται ότι αποτελεί προϋπόθεση η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (κατά προτίμηση σε Βιοϊατρική Μηχανική / Νευροεπιστήμες / Δυσφαγία). Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο (π.χ., Επιστήμες Αποκατάστασης, Λογοθεραπεία, Βιολογία, Βιοϊατρικές Επιστήμες, Μηχανική Υπολογιστών).

Χρηματοδότηση: H θέση θα υποστηριχθεί οικονομικά αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αναστάσιος Γεωργίου, Λέκτορας, anastasios.georgiou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Υγεία- Αγγειακή γήρανση»
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοηθική στη Δημόσια Υγεία»

Περιγραφή: Οι θέσεις προκηρύσσονται στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Καρδιαγγειακής Επιδημιολογίας και Γενετικής. Η πρώτη θέση αφορά μελέτες με δείκτες αρτηριακής υγείας και γήρανσης τόσο στο επίπεδο του πληθυσμού όσο και σε συγκεκριμένες νόσους όπως Οικογενείς Υπερλιπιδαιμίες. Ο διδακτορικός φοιτητής θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί στον σχεδιασμό και εκτέλεση επιδημιολογικών μελετών καθώς και σε πρωτόκολλα μετρήσεων αρτηριακής ελαστικότητας, ενώ θα έχει και την ευκαιρία να συμμετέχει στην ερευνητική και συντονιστική ομάδα του Μητρώου καταγραφής ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Η δεύτερη θέση αφορά την ανάλυση ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας (AI, wearable devices, big data) με έμφαση στη Δημόσια Υγεία.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας/ανθρωπιστικές επιστήμες και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων (για την πρώτη θέση). Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Χρηματοδότηση:. Θα υπάρχει ευκαιρία μερικής χρηματοδότησης μέσω εσωτερικών και άλλων προγραμμάτων αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας.

Ερευνητική Σύμβουλος: Άντρη Παναγιώτου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, andrie.panayiotou@cut.ac.cy 

 

 • Μία (1) θέση «στην Ψυχογλωσσολογία/Νευρογλωσσολογία και ειδικότερα στο γνωστικό αντικείμενο «Νευρογενείς Διαταραχές Επικοινωνίας Ενηλίκων»

Περιγραφή: Η έρευνα που θα διεξαχθεί θα εστιάζει στις μορφοσυντακτικές, αφηγηματικές και γνωστικές ικανότητες φυσικών ομιλητών της Κοινής Νεοελληνικής ή/και της Κυπριακής Ελληνικής με Πολλαπλή Σκλήρυνση ή Άνοια τύπου Αλτσχάιμερ ή Ήπια Γνωστική Διαταραχή. Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν κάτοχοι πτυχίου σε οποιονδήποτε συναφή́ κλάδο. Δεν αποτελεί προϋπόθεση η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι θέσεις θα υποστηριχθούν οικονομικά αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας χρηματοδότησης. Προθεσμία υποβολής αίτησης:

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βαλάντης Φυνδάνης, Επίκουρος Καθηγητής, c.fyndanis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση το Εργαστήριο CIRCLE (Εργαστήριο Επικοινωνίας, Αποκατάστασης & Γλωσσικής Ενίσχυσης Κοχλιακών Εμφυτευμάτων) του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.  Αναζητούμε ένα άτομο με υψηλά κίνητρα και αφοσιωμένο, με υπόβαθρο στην Παθολογία του Λόγου-Γλώσσας, την ΩΡΛ ή την Ακουολογία για να συνεισφέρουμε στην καινοτόμο έρευνά μας σχετικά με τη γλωσσική εισαγωγή σε βρέφη/παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα.

Αρμοδιότητες:

 • Διεξαγωγή προηγμένης έρευνας για το καθορισμένο θέμα.
 • Συνεργασία με διεπιστημονικές ομάδες για την επίτευξη ερευνητικών στόχων.
 • Συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης
 • Παρουσίαση ερευνητικών ευρημάτων σε συνέδρια και εργαστήρια.
 • Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε περιοδικά με κριτές.

Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Παθολογία Λόγου-Γλώσσας ή ΩΡΛ ή Ακουολογία ή Επιστήμες Ακοής.
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στους σχετικούς τομείς.
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και γραφής.
 • Ικανότητα αυτόνομης και συνεργατικής εργασίας.

Προσφορές:

 • Πιθανή χρηματοδότηση για 2 έτη.
 • Υποστηρικτικό και συνεργατικό ερευνητικό περιβάλλον.
 •  Εγκαταστάσεις και πόροι τελευταίας τεχνολογίας.
 • Πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης στο εξοπλισμένο ακουολογικό εργαστήριο του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης με την ολοκλήρωση.

Το εργαστήριο CIRCLE ειδικεύεται στη μελέτη της επικοινωνίας νηπίων/παιδιών με απώλεια ακοής/κοχλιακά εμφυτεύματα και στην έρευνα για την ανάπτυξη της γλώσσας και της ομιλίας. Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε τη γνώση στον τομέα και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής για άτομα με προβλήματα ακοής μέσω πρωτοποριακής έρευνας, καινοτόμων λύσεων και πολυεπιστημονικής συνεργασίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Πάρης Μπίνος, Λέκτορας, paris.binos@cut.ac.cy