Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Χημικής Μηχανικής

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλιου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηελκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002178 | Φαξ.: 25002636

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Παραγωγή οργανικών προϊόντων από CO2 και μέταλλά μηδενικού σθένους

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Στο πλαίσιο του διδακτορικού θέματος θα μελετηθούν:

  1. Τρόποι σύνθεσης μετάλλων μηδενικού σθένους και η εφαρμογή τους στην παραγωγή υδρογόνου και δέσμευση CO2.
  2. Αντιδράσεις παραγωγής υδρογόνου με χρήση των μετάλλων σε υδατικές συνθήκες και παρουσία διαλυμένου CO2. Τρόποι αύξησης της απόδοσης της αντίδρασης (π.χ. αφαίρεση του παθητικού στρώματος, αύξηση της ειδικής επιφάνειας κ.λπ.).
  3. Χρήση μεταλλικών αποβλήτων στις αντιδράσεις παραγωγής υδρογόνου.
  4. Σύνδεση της πιο πάνω διεργασίας με hydrogenotrophic microorganisms και άλλων αυτότροφων μικροοργανισμών για παραγωγή προϊόντων (μεθανίου, οργανικών οξέων, πρωτεϊνών, βιοπολυμερών κ.λ.π.).
  5. Άλλες ερευνητικές κατευθύνσεις με βάση τα πειραματικά ευρήματα.

Χρηματοδότηση:

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, που δύναται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία, Βιομηχανική Μηχανική, Χημεία, Βιολογία, Περιβαλλοντική Μηχανική ή άλλο συναφή τομέα, και να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ιωάννης Βυρίδης

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

Ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Μοντελοποίηση της ρεολογικής συμπεριφοράς ρευστών τσιμέντου

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Αναμφίβολα, το τσιμέντο είναι ένα από τα πιο σημαντικά υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο. Για την αποτελεσματική χρήση του, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε πλήρως τη ρεολογική συμπεριφορά των ρευστών τσιμέντου. Όταν το τσιμέντο αναμιγνύεται με νερό, σχηματίζεται αρχικά ένα εναιώρημα και ο ρυθμός των αντιδράσεων υδρόλυσης επιταχύνεται οδηγώντας στο σχηματισμό μιας νέας μη-αναστρέψιμης δομής, δηλαδή, η πάστα τσιμέντου σταδιακά στερεοποιείται. Ταυτόχρονα, το ιξώδες της τσιμεντόπαστας αρχικά μειώνεται με το χρόνο, ενώ σε μεγάλο χρονικό διάστημα αυξάνεται σταδιακά απότομα λόγω του σχηματισμού της μη αναστρέψιμης δομής. Πρόσφατα, προτείναμε ένα ρεολογικό μοντέλο στο οποίο προβλέψαμε την ύπαρξή, πέραν της τάσεως διαρροής ως τη διατμήτική τάση, καθέτων τάσεων διαρροής, κάτι που πρώτη φορά αναφέρθηκε στην βιβλιογραφία. Στόχος μας σε αυτό το προτεινόμενο έργο είναι η βελτιστοποίηση της ρεολογικής συμπεριφοράς ρευστών τσιμέντου μέσω της χρήσης μιας συστηματικής και ιεραρχικής προσέγγισης. Θα χρησιμοποιήσουμε την εκτός ισορροπίας θερμοδυναμική για την ανάπτυξη ενός εξελιγμένου μαθηματικού μοντέλου. Η παραμετροποίηση του μοντέλου θα γίνει με χρήση πειραματικών δεδομένων. Εν συνεχεία, το νέο μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί σε αριθμητικές προσομοιώσεις, των οποίων τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν για τον υπολογισμό των βέλτιστων χαρακτηριστικών των ρευστών τσιμέντου για την καλύτερη θεολογική απόκριση ανάλογα με τη χρήση τους.

 

Χρηματοδότηση:

Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία (π.χ. στα πλαίσια διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας) στο αντικείμενο της εν λόγω θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Σ. Στεφάνου

Βαθμίδα:

Επίκουρο Καθηγητή

Email:

pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Μοντελοποίηση της μεταφοράς φαρμακομεταφορικών σωματιδίων για τη θεραπεία της αθηροσκλήρωσης

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος υπήρξαν η αιτία θανάτου για περίπου 2 εκατομμύρια Ευρωπαίους (38% των θανάτων) μόνο το 2012, με την πλέον σημαντική αιτία την αθηροσκλήρωση. Οι παραδοσιακές μέθοδοι θεραπείας παρουσιάζονται αναποτελεσματικές στη μεταφορά ικανοποιητικής ποσότητας φαρμάκου καθώς τα φάρμακα διαχέονται ελεύθερα σε όλο το σώμα, κάτι που οδηγεί σε ανεπιθύμητες παρενέργειες και περιορίζει την επίτευξη των απαιτούμενων δόσεων φαρμάκου. Αντίθετα, οι ιατρικές εφαρμογές της νανοτεχνολογίας έχουν αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικές στη διάγνωση και θεραπεία της αθηροσκλήρωσης μέσω της χρήσης φαρμακομεταφορικών σωματιδίων (ΦΜΣ). Προς τούτο, ο βέλτιστος σχεδιασμός ΦΜΣ για την στόχευση αθηρωματικών πλακών είναι υψίστης σημασίας. Ωστόσο, οι παρούσες τεχνικές σχεδιασμού ΦΜΣ είναι υποβέλτιστες, κάτι που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως η χαμηλή προσκόλληση στο ενδοθήλιο. Στόχος μας σε αυτό το προτεινόμενο έργο είναι η βελτιστοποίηση της χορήγησης των ΦΜΣ για τη θεραπεία της αθηροσκλήρωσης μέσω της χρήσης μιας συστηματικής και ιεραρχικής προσέγγισης. Θα χρησιμοποιήσουμε την εκτός ισορροπίας θερμοδυναμική (ΕΙΘ) για την ανάπτυξη ενός εξελιγμένου μαθηματικού μοντέλου που θα περιγράφει την ροή των ΦΜΣ σε αγγεία. Η παραμετροποίηση του μοντέλου θα γίνει με χρήση πειραματικών δεδομένων και αποτελεσμάτων αδροποιημένων προσομοιώσεων. Εν συνεχεία, το νέο μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί σε αριθμητικές προσομοιώσεις σε αθηρωματικά αγγεία, τα αποτελέσματα των οποίων θα βοηθήσουν για τον υπολογισμό των βέλτιστων χαρακτηριστικών των σωματιδίων για κάθε εικονικό ασθενή.

Χρηματοδότηση:

Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία (π.χ. στα πλαίσια διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας) στο αντικείμενο της εν λόγω θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Σ. Στεφάνου

Βαθμίδα:

Επίκουρο Καθηγητή

Email:

pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς διαπλεγμένων πολυμερικών συστημάτων

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Τα πολυμερή μεγάλου μοριακού βάρους, δηλαδή αυτά βιομηχανικού ενδιαφέροντος, τείνουν να παρουσιάζουν μια διαφορετική συμπεριφορά από αυτήν πολυμερών μικρότερου μοριακού βάρους. Αυτό έγκειται στην  ανάπτυξη διαπλοκών (εναγκαλισμών) μεταξύ των πολυμερικών αλυσίδων, κάτι που περιπλέκει την  μοντελοποίηση της ρεολογικής τους συμπεριφοράς. Τα πολυμερή αυτά καλούνται ως διαπλεγμένα πολυμερή. Στη παρούσα διδακτορική εργασία θα πραγματοποιηθεί μια ενδελεχής μελέτη της ρεολογικής απόκρισης τέτοιων πολυμερών τόσο θεωρητικά όσο και υπολογιστικά. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένα καταστατικό μοντέλο που θα περιγράφει την ρεολογική συμπεριφορά των διαπλεγμένων πολυμερικών τηγμάτων με χρήση του φορμαλισμού Γενικευμένων Αγκυλών ή/και GENERIC της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας (ΘΕΙ). Τα ιδιαίτερα ελκυστικά πλεονεκτήματα χρήσης φορμαλισμών ΘΕΙ είναι ότι τα αναπτυγμένα μοντέλα καθίστανται, από κατασκευής τους, σύμφωνα με τους θερμοδυναμικούς νόμους. Επιπρόσθετα, για την παραμετροποίηση και επαλήθευση της ικανότητας του μοντέλου να περιγράφει την πραγματική ρεολογική συμπεριφορά τέτοιων πολυμερών, οι θεωρητικές προβλέψεις του μοντέλου θα συγκριθούν με αποτελέσματα ατομιστικών προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής (Molecular Dynamics, MD) και εκτός ισορροπίας μοριακής δυναμικής (Non-Equilibrium Molecular Dynamics, NEMD) τέτοιων συστημάτων [όπως πολυαιθυλένιο και πολυ(αιθυλενοξείδιο)]. Υπάρχει σημαντική προηγούμενη εμπειρία στην ομάδα, τόσο στη θεωρητική όσο και στην υπολογιστική συνιστώσα, με πλειάδα δημοσιευμένων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα καλεστεί να τροποποιήσει και βελτιστοποιήσει τα προϋπάρχοντα μοντέλα. 

 

Το ερευνητικό έργο θα είναι σε συνεργασία με τον Kαθηγητή Βλάση Μαυραντζά (Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν. Πατρών/ Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zürich).

Χρηματοδότηση:

Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει μερική χρηματοδότηση.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία (π.χ. στα πλαίσια διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας) στο αντικείμενο της εν λόγω θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Σ. Στεφάνου

Βαθμίδα:

Επίκουρο Καθηγητή

Email:

pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Υδρογόνωση του CO2 σε Μεθάνιο, Μεθανόλη και Ανώτερους Υδρογονάνθρακες Χρησιμοποιώντας Ετερογενείς Καταλύτες σε Μικροαντιδραστήρες Συνεχούς Ροής

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η μεθανόλη θεωρείται ως πρώτη ύλη στις χημικές βιομηχανίες και ως εναλλακτικό καύσιμο για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Ο σχηματισμός μεθανόλης και μεθανίου για παράδειγμα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος, δεδομένου ότι αυτές οι δύο χημικές ουσίες μπορούν να είναι δυνητικοί υποψήφιοι για μελλοντικά εναλλακτικά καύσιμα. Επιπλέον, η μεθανοποίηση του CO2 μπορεί να αυξήσει τις ικανότητες του παγκόσμιου μεθανίου που μπορεί να μετατραπεί περαιτέρω σε χρήσιμες χημικές ουσίες, όπως μεθανόλη ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η τρέχουσα βιομηχανική κλίμακα για την παραγωγή μεθανόλης βασίζεται στην τεχνολογία syngas μέσω της χρήσης CO και χρησιμοποιώντας καταλύτες μετάλλου. Η αντικατάσταση του CO με CO2 είναι μια μεγάλη πρόκληση.

 

Να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν μικροαντιδραστήρες για υδρογόνωση CO2 για παραγωγή μεθανόλης και μεθανίου. Επίσης να αξιολογηθεί η καταλυτική απόδοση των συνθετικών υλικών και την δημιουργία νέων καταλυτών για τη βελτίωση της καταλυτικής απόδοσης βελτιστοποιημένων καταλυτών (εκμετάλλευση διμεταλλικών και τριμεταλλικών υποστηριζόμενων νανοσωματιδίων) όσον αφορά την απόδοση σε μεθανόλη, μεθάνιο και την μακροπρόθεσμη σταθερότητα τους. Συγκεκριμένα αυτή η εργασία στοχεύει στη μοντελοποίηση των φυσικοχημικών διεργασιών που σχετίζονται με την υδρογόνωση του CO2 χρησιμοποιώντας υποστηριζόμενα νανοσωματίδια προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή μεθανίου / μεθανόλης χρησιμοποιώντας εντατικούς μικροαντιδραστήρες. Επιπλέον, θα αξιολογηθούν διαφορετικά είδη μικροαντιδραστήρων προκειμένου να εξεταστεί η απόδοση των νανοσωματιδίων στο σχηματισμό μεθανίου / μεθανόλης.

Χρηματοδότηση:

N/A

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση MATLAB, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αχιλλέας Κωνσταντίνου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

a.konstantinou@cut.ac.cy  

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Θερμόλυση Απoβλήτων PVC ως Διεργασία Ανακύκλωσης

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Με την ταχεία οικονομική ανάπτυξη και τη μαζική αστικοποίηση, η τεχνολογία αποβλήτων και μετατροπή σε ενέργεια αναγνωρίζεται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (MSW). Τα πλαστικά στερεά απόβλητα αναπτύσσονται ραγδαία όπως υποδηλώνουν τα δεδομένα της παγκόσμιας τράπεζας και το PVC διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συσσώρευση αποβλήτων λόγω της ταχείας χρήσης του σε σχεδόν κάθε νοικοκυριό σε όλο τον κόσμο. Η πυρόλυση πλαστικών στερεών αποβλήτων (PSW) έχει αποκτήσει σημασία λόγω του ότι έχει καλύτερα πλεονεκτήματα στην περιβαλλοντική ρύπανση και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των πλαστικών προϊόντων ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με την καύση και την αεριοποίηση.

 

Επομένως, σε αυτή την εργασία, η πυρόλυση των αποβλύτων PVC που θα ανακτηθεί από διάφορες πηγές και θα ρυθμιστεί, θα υποβληθεί σε επεξεργασία με τη διάταξη TG & TG-IR για να μελετήσει τον μηχανισμό του και να προσδιορίσει τα καύσιμα όπως τα αέρια που πρόκειται να εξελιχθούν έναντι του χρόνου αντίδρασης. Η μοντελοποίηση της διεργασίας θερμόλυσης θα είναι η βασική πτυχή αυτής της ερευνητικής εργασίας, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός και οι συνθήκες του αντιδραστήρα, καθώς και η απόδοση λαδιού (καύσιμου) πυρόλυσης.

Χρηματοδότηση:

N/A

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση MATLAB, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αχιλλέας Κωνσταντίνου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

a.konstantinou@cut.ac.cy  

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Υπολογιστική διερεύνηση μικροαντιδραστήρων για παραγωγή υδρογόνου από αποσύνθεση φορμικού οξέος/uδρώδη υδραζίνη με χρήση ετερογενών καταλυτών

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η ανάγκη αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων με βιώσιμες εναλλακτικές είναι ένα κρίσιμο ζήτημα τα τελευταία χρόνια. Το καύσιμο υδρογόνου είναι μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα λόγω της ευρείας διαθεσιμότητάς του και της υψηλής ενεργειακής πυκνότητάς του. Για πρώτη φορά, νέες διαμορφώσεις μικροαντιδραστήρων για την αποσύνθεση του φορμικού οξέος θα μελετηθούν χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες υπολογιστικής μοντελοποίησης. Η υπολογιστική δυναμική ρευστών (CFD) θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων ετερογενών μικροαντιδραστήρων.

 

Η μελέτη μοντελοποίησης CFD ξεκινά με την ανάπτυξη ενός μικροαντιδραστήρα  κλίνης για την επικύρωση των πειραματικών αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια ακολουθείται από τη θεωρητική ανάπτυξη νέων  μικροαντιδραστήρων για την εκτέλεση περαιτέρω μελετών. Τα λεπτομερή μοντέλα που αναπτύχθηκαν σε αυτή την εργασία θα παρέχουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα για την εντατικοποίηση της αντίδρασης αποσύνθεσης φορμικού οξέος, χρησιμοποιώντας ετερογενείς καταλύτες.

Χρηματοδότηση:

N/A

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση STAR-CCM +, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αχιλλέας Κωνσταντίνου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

a.konstantinou@cut.ac.cy  

 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ενέργεια και Μετεωρολογία

Αριθμός θέσεων:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (PVs) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα τοπικά καιρικά φαινόμενα, όπως τον τύπο των σύννεφων και της συννεφοκάλυψη. Έτσι, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της διείσδυσης των μικρής-κλίμακας φωτοβολταϊκών στις πόλεις, η επίδραση των σύννεφων στα PVs και η πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από PVs πρέπει να γίνουν κατανοητές και τα τυχόν προβλήματα να επιλυθούν. To εν λόγω διδακτορικό έργο συσχετίζεται με την ανάπτυξη ενός λογισμικού, που θα βασίζεται σε καινοτόμα μεθοδολογία (patent pending) για την πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

 

Χρηματοδότηση:

Δεν υπάρχει

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Φυσικής ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, εμπειρία σε υπολογιστικά προγράμματα (Python/C++/Matlab/GIS/κτλ), ικανότητα και προθυμία για μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μετεωρολογίας και ενέργειας.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης

Βαθμίδα:

Αν. Καθηγητής

Email:

a.charalambides@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας για το κλίμα.

Αριθμός θέσεων:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Ο στόχος της έρευνας είναι να μετρηθεί και να αναλυθεί η επίδραση των τοπικών παραδόσεων στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρακτικών αναγέννησης για ένα βιώσιμο μέλλον μέσω της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Οι υπάρχουσες πρακτικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Κροατία, Δυτικά Βαλκάνια, Κύπρος) και ολόκληρη στη Μέση Ανατολή-Βόρεια Αφρική (περιοχή MENA) θα μελετηθούν και θα συγκριθούν με πιο ανεπτυγμένες χώρες (Ισραήλ, Κορέα, ΗΠΑ, κτλ). Επιπλέον, ο ρόλος των «πρωταθλητών» και των «πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης» θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος αυτής της έρευνας.

 

Χρηματοδότηση:

Δεν υπάρχει

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά ή Διοίκηση, ή Περιβαλλοντικές Επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Ικανότητα και προθυμία για διατμηματική μελέτη του κλίματος, μηχανολογίας και καινοτομίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης

Βαθμίδα:

Αν. Καθηγητής

Email:

a.charalambides@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών για Επεξεργασία Αποβλήτων Βιοπλαστικών

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Τα βιοπλαστικά, τα οποία ορίζονται ως τα πλαστικά που είτε χαρακτηρίζονται ως βιοβασιζόμενα ή βιοδιασπόμενα, συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον ως βιώσιμες εναλλακτικές των αντίστοιχων πολυμερών που παράγονται από ορυκτούς πόρους. Ωστόσο, παρόλο που τα βιοδιασπόμενα βιοπλαστικά είναι πραγματικά βιοδιασπόμενα μόνο κάτω από βιομηχανικές συνθήκες επεξεργασίας, η διαρροή τους στο θαλάσσιο και στο χερσαίο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η ανεξέλεγκτη διάθεση των βιοπλαστικών θα μπορούσε να ενισχύσει το αρνητικό αντίκτυπο το οποίο προκαλεί η «λευκή ρύπανση». Η παρούσα διατριβή θα στοχεύσει στην ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιεργασιών για την αξιοποίηση κύριων βιοπλαστικών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είτε αυτούσια είτε μετά από γήρανση/προεπεξεργασία. Θα εφαρμοστούν εξειδικευμένες καινοτόμες στρατηγικές βασιζόμενες σε μικροβιακά και ενζυμικά συστήματα. Επιπρόσθετα, θα εφαρμοστούν μοριακές τεχνικές (NGS, qPCR) για προσδιορισμό της σύστασης της μικροβιακής καλλιέργειας σε διαφορετικά στελέχη, καθώς και του επιπέδου έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων που σχετίζονται με σημαντικές μεταβολικές οδούς των εμπλεκόμενων μικροοργανισμών.

Χρηματοδότηση:

Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου. Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιοτεχνολογία ή Βιομηχανική ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο και να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη πρακτική εμπειρία σχετικά με την ανάπτυξη βιοδιεργασιών θα αποτελέσει πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Κουτίνας

 

Ονοματεπώνυμο:

Μιχάλης Κουτίνας

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

michail.koutinas@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Επεξεργασία Υδάτων ρυπασμένων με κυανοτοξίνες με τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ)

Αριθμός θέσεων:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η ανίχνευση καθώς και η απομάκρυνση των μικρορυπαντών (π.χ. φυτοφάρμακα, ορμόνες, φαρμακευτικές ουσίες και τοξικοί μεταβολίτες) από τους υδάτινους πόρους και τα αστικά λύματα, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σήμερα, η έρευνα για την απομάκρυνση των μικρορυπαντών από το περιβάλλον, εστιάζει στη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) και οι τεχνολογίες χημικής οξείδωσης (οζονόλυση). Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων ΠΟΜΑ για την απομάκρυνση  μιας κατηγορίας φυσικών τοξινών, τις κυανοτοξίνες, από επιφανειακά ύδατα. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιου του Γκντανσκ (επικεφαλής Καθηγήτρια Hanna Mazur-Marzec).

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία ή Χημική Μηχανική ή Βιοχημεία ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Τοξικολογία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Μαρία Γ. Αντωνίου

Βαθμίδα:

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email:

maria.antoniou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ανίχνευση και απομάκρυνση ουσιών που προσδίδουν γεύση και οσμή στα επιφανειακά ύδατα κατά το φαινόμενο της άνθισης των κυανοβακτηρίων

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Τα κυανοβακτήρια, γνωστά και ως κυανοφύκη (blue-green algae) είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στα επιφανειακά νερά που προσαρμόζονται εύκολα ακόμη και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες τα κυανοβακτήρια αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς (άνθιση) σχηματίζοντας στρώματα (blooms). Η έντονη ανάπτυξή τους έχει σαν αποτέλεσμα τον ανεπιθύμητο χρωματισμό και τη προσθήκη γεύσης και οσμής στο νερό καθώς και την παραγωγή τοξινών. Η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργικές απορροές, απορροές από μη ή ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά λύματα) έχουν ενισχύσει την εμφάνιση και τις δυσμενείς επιδράσεις του φαινομένου της άνθισης των κυανοβακτηρίων, παγκοσμίως.  Για την αποφυγή τέτοιων συμβάντων που οδηγούν στη διάθεση και διακοπή παροχής πόσιμου νερού, καθίσταται αναγκαία η επεξεργασία του νερού του επηρεαζόμενου υδάτινου σώματος. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας θα είναι η ανίχνευση ουσιών που προσδίδουν γεύση και οσμή στα επιφανειακά ύδατα (επιπρόσθετες της γεοσμίνης και MIB) κατά το φαινόμενο της άνθισης των κυανοβακτηρίων  και η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων φυσικοχημικών τεχνολογιών για την αποκατάσταση τους. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (επικεφαλής Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη).

Χρηματοδότηση:

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία, ή Περιβαλλοντική Μηχανική, ή Χημική Μηχανική ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Μαρία Γ. Αντωνίου

 

Βαθμίδα:

Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Email:

maria.antoniou@cut.ac.cy

 

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Χημικής Μηχανικής

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλιου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηελκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002178 | Φαξ.: 25002636

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Παραγωγή οργανικών προϊόντων από CO2 και μέταλλά μηδενικού σθένους

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Στο πλαίσιο του διδακτορικού θέματος θα μελετηθούν:

  1. Τρόποι σύνθεσης μετάλλων μηδενικού σθένους και η εφαρμογή τους στην παραγωγή υδρογόνου και δέσμευση CO2.
  2. Αντιδράσεις παραγωγής υδρογόνου με χρήση των μετάλλων σε υδατικές συνθήκες και παρουσία διαλυμένου CO2. Τρόποι αύξησης της απόδοσης της αντίδρασης (π.χ. αφαίρεση του παθητικού στρώματος, αύξηση της ειδικής επιφάνειας κ.λπ.).
  3. Χρήση μεταλλικών αποβλήτων στις αντιδράσεις παραγωγής υδρογόνου.
  4. Σύνδεση της πιο πάνω διεργασίας με hydrogenotrophic microorganisms και άλλων αυτότροφων μικροοργανισμών για παραγωγή προϊόντων (μεθανίου, οργανικών οξέων, πρωτεϊνών, βιοπολυμερών κ.λ.π.).
  5. Άλλες ερευνητικές κατευθύνσεις με βάση τα πειραματικά ευρήματα.

Χρηματοδότηση:

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, που δύναται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία, Βιομηχανική Μηχανική, Χημεία, Βιολογία, Περιβαλλοντική Μηχανική ή άλλο συναφή τομέα, και να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ιωάννης Βυρίδης

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

Ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Μοντελοποίηση της ρεολογικής συμπεριφοράς ρευστών τσιμέντου

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Αναμφίβολα, το τσιμέντο είναι ένα από τα πιο σημαντικά υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο. Για την αποτελεσματική χρήση του, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε πλήρως τη ρεολογική συμπεριφορά των ρευστών τσιμέντου. Όταν το τσιμέντο αναμιγνύεται με νερό, σχηματίζεται αρχικά ένα εναιώρημα και ο ρυθμός των αντιδράσεων υδρόλυσης επιταχύνεται οδηγώντας στο σχηματισμό μιας νέας μη-αναστρέψιμης δομής, δηλαδή, η πάστα τσιμέντου σταδιακά στερεοποιείται. Ταυτόχρονα, το ιξώδες της τσιμεντόπαστας αρχικά μειώνεται με το χρόνο, ενώ σε μεγάλο χρονικό διάστημα αυξάνεται σταδιακά απότομα λόγω του σχηματισμού της μη αναστρέψιμης δομής. Πρόσφατα, προτείναμε ένα ρεολογικό μοντέλο στο οποίο προβλέψαμε την ύπαρξή, πέραν της τάσεως διαρροής ως τη διατμήτική τάση, καθέτων τάσεων διαρροής, κάτι που πρώτη φορά αναφέρθηκε στην βιβλιογραφία. Στόχος μας σε αυτό το προτεινόμενο έργο είναι η βελτιστοποίηση της ρεολογικής συμπεριφοράς ρευστών τσιμέντου μέσω της χρήσης μιας συστηματικής και ιεραρχικής προσέγγισης. Θα χρησιμοποιήσουμε την εκτός ισορροπίας θερμοδυναμική για την ανάπτυξη ενός εξελιγμένου μαθηματικού μοντέλου. Η παραμετροποίηση του μοντέλου θα γίνει με χρήση πειραματικών δεδομένων. Εν συνεχεία, το νέο μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί σε αριθμητικές προσομοιώσεις, των οποίων τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν για τον υπολογισμό των βέλτιστων χαρακτηριστικών των ρευστών τσιμέντου για την καλύτερη θεολογική απόκριση ανάλογα με τη χρήση τους.

 

Χρηματοδότηση:

Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία (π.χ. στα πλαίσια διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας) στο αντικείμενο της εν λόγω θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Σ. Στεφάνου

Βαθμίδα:

Επίκουρο Καθηγητή

Email:

pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Μοντελοποίηση της μεταφοράς φαρμακομεταφορικών σωματιδίων για τη θεραπεία της αθηροσκλήρωσης

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος υπήρξαν η αιτία θανάτου για περίπου 2 εκατομμύρια Ευρωπαίους (38% των θανάτων) μόνο το 2012, με την πλέον σημαντική αιτία την αθηροσκλήρωση. Οι παραδοσιακές μέθοδοι θεραπείας παρουσιάζονται αναποτελεσματικές στη μεταφορά ικανοποιητικής ποσότητας φαρμάκου καθώς τα φάρμακα διαχέονται ελεύθερα σε όλο το σώμα, κάτι που οδηγεί σε ανεπιθύμητες παρενέργειες και περιορίζει την επίτευξη των απαιτούμενων δόσεων φαρμάκου. Αντίθετα, οι ιατρικές εφαρμογές της νανοτεχνολογίας έχουν αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικές στη διάγνωση και θεραπεία της αθηροσκλήρωσης μέσω της χρήσης φαρμακομεταφορικών σωματιδίων (ΦΜΣ). Προς τούτο, ο βέλτιστος σχεδιασμός ΦΜΣ για την στόχευση αθηρωματικών πλακών είναι υψίστης σημασίας. Ωστόσο, οι παρούσες τεχνικές σχεδιασμού ΦΜΣ είναι υποβέλτιστες, κάτι που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως η χαμηλή προσκόλληση στο ενδοθήλιο. Στόχος μας σε αυτό το προτεινόμενο έργο είναι η βελτιστοποίηση της χορήγησης των ΦΜΣ για τη θεραπεία της αθηροσκλήρωσης μέσω της χρήσης μιας συστηματικής και ιεραρχικής προσέγγισης. Θα χρησιμοποιήσουμε την εκτός ισορροπίας θερμοδυναμική (ΕΙΘ) για την ανάπτυξη ενός εξελιγμένου μαθηματικού μοντέλου που θα περιγράφει την ροή των ΦΜΣ σε αγγεία. Η παραμετροποίηση του μοντέλου θα γίνει με χρήση πειραματικών δεδομένων και αποτελεσμάτων αδροποιημένων προσομοιώσεων. Εν συνεχεία, το νέο μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί σε αριθμητικές προσομοιώσεις σε αθηρωματικά αγγεία, τα αποτελέσματα των οποίων θα βοηθήσουν για τον υπολογισμό των βέλτιστων χαρακτηριστικών των σωματιδίων για κάθε εικονικό ασθενή.

Χρηματοδότηση:

Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία (π.χ. στα πλαίσια διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας) στο αντικείμενο της εν λόγω θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Σ. Στεφάνου

Βαθμίδα:

Επίκουρο Καθηγητή

Email:

pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς διαπλεγμένων πολυμερικών συστημάτων

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Τα πολυμερή μεγάλου μοριακού βάρους, δηλαδή αυτά βιομηχανικού ενδιαφέροντος, τείνουν να παρουσιάζουν μια διαφορετική συμπεριφορά από αυτήν πολυμερών μικρότερου μοριακού βάρους. Αυτό έγκειται στην  ανάπτυξη διαπλοκών (εναγκαλισμών) μεταξύ των πολυμερικών αλυσίδων, κάτι που περιπλέκει την  μοντελοποίηση της ρεολογικής τους συμπεριφοράς. Τα πολυμερή αυτά καλούνται ως διαπλεγμένα πολυμερή. Στη παρούσα διδακτορική εργασία θα πραγματοποιηθεί μια ενδελεχής μελέτη της ρεολογικής απόκρισης τέτοιων πολυμερών τόσο θεωρητικά όσο και υπολογιστικά. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένα καταστατικό μοντέλο που θα περιγράφει την ρεολογική συμπεριφορά των διαπλεγμένων πολυμερικών τηγμάτων με χρήση του φορμαλισμού Γενικευμένων Αγκυλών ή/και GENERIC της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας (ΘΕΙ). Τα ιδιαίτερα ελκυστικά πλεονεκτήματα χρήσης φορμαλισμών ΘΕΙ είναι ότι τα αναπτυγμένα μοντέλα καθίστανται, από κατασκευής τους, σύμφωνα με τους θερμοδυναμικούς νόμους. Επιπρόσθετα, για την παραμετροποίηση και επαλήθευση της ικανότητας του μοντέλου να περιγράφει την πραγματική ρεολογική συμπεριφορά τέτοιων πολυμερών, οι θεωρητικές προβλέψεις του μοντέλου θα συγκριθούν με αποτελέσματα ατομιστικών προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής (Molecular Dynamics, MD) και εκτός ισορροπίας μοριακής δυναμικής (Non-Equilibrium Molecular Dynamics, NEMD) τέτοιων συστημάτων [όπως πολυαιθυλένιο και πολυ(αιθυλενοξείδιο)]. Υπάρχει σημαντική προηγούμενη εμπειρία στην ομάδα, τόσο στη θεωρητική όσο και στην υπολογιστική συνιστώσα, με πλειάδα δημοσιευμένων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα καλεστεί να τροποποιήσει και βελτιστοποιήσει τα προϋπάρχοντα μοντέλα. 

 

Το ερευνητικό έργο θα είναι σε συνεργασία με τον Kαθηγητή Βλάση Μαυραντζά (Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν. Πατρών/ Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zürich).

Χρηματοδότηση:

Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει μερική χρηματοδότηση.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία (π.χ. στα πλαίσια διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας) στο αντικείμενο της εν λόγω θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Σ. Στεφάνου

Βαθμίδα:

Επίκουρο Καθηγητή

Email:

pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Υδρογόνωση του CO2 σε Μεθάνιο, Μεθανόλη και Ανώτερους Υδρογονάνθρακες Χρησιμοποιώντας Ετερογενείς Καταλύτες σε Μικροαντιδραστήρες Συνεχούς Ροής

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η μεθανόλη θεωρείται ως πρώτη ύλη στις χημικές βιομηχανίες και ως εναλλακτικό καύσιμο για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Ο σχηματισμός μεθανόλης και μεθανίου για παράδειγμα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος, δεδομένου ότι αυτές οι δύο χημικές ουσίες μπορούν να είναι δυνητικοί υποψήφιοι για μελλοντικά εναλλακτικά καύσιμα. Επιπλέον, η μεθανοποίηση του CO2 μπορεί να αυξήσει τις ικανότητες του παγκόσμιου μεθανίου που μπορεί να μετατραπεί περαιτέρω σε χρήσιμες χημικές ουσίες, όπως μεθανόλη ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η τρέχουσα βιομηχανική κλίμακα για την παραγωγή μεθανόλης βασίζεται στην τεχνολογία syngas μέσω της χρήσης CO και χρησιμοποιώντας καταλύτες μετάλλου. Η αντικατάσταση του CO με CO2 είναι μια μεγάλη πρόκληση.

 

Να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν μικροαντιδραστήρες για υδρογόνωση CO2 για παραγωγή μεθανόλης και μεθανίου. Επίσης να αξιολογηθεί η καταλυτική απόδοση των συνθετικών υλικών και την δημιουργία νέων καταλυτών για τη βελτίωση της καταλυτικής απόδοσης βελτιστοποιημένων καταλυτών (εκμετάλλευση διμεταλλικών και τριμεταλλικών υποστηριζόμενων νανοσωματιδίων) όσον αφορά την απόδοση σε μεθανόλη, μεθάνιο και την μακροπρόθεσμη σταθερότητα τους. Συγκεκριμένα αυτή η εργασία στοχεύει στη μοντελοποίηση των φυσικοχημικών διεργασιών που σχετίζονται με την υδρογόνωση του CO2 χρησιμοποιώντας υποστηριζόμενα νανοσωματίδια προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή μεθανίου / μεθανόλης χρησιμοποιώντας εντατικούς μικροαντιδραστήρες. Επιπλέον, θα αξιολογηθούν διαφορετικά είδη μικροαντιδραστήρων προκειμένου να εξεταστεί η απόδοση των νανοσωματιδίων στο σχηματισμό μεθανίου / μεθανόλης.

Χρηματοδότηση:

N/A

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση MATLAB, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αχιλλέας Κωνσταντίνου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

a.konstantinou@cut.ac.cy  

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Θερμόλυση Απoβλήτων PVC ως Διεργασία Ανακύκλωσης

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Με την ταχεία οικονομική ανάπτυξη και τη μαζική αστικοποίηση, η τεχνολογία αποβλήτων και μετατροπή σε ενέργεια αναγνωρίζεται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (MSW). Τα πλαστικά στερεά απόβλητα αναπτύσσονται ραγδαία όπως υποδηλώνουν τα δεδομένα της παγκόσμιας τράπεζας και το PVC διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συσσώρευση αποβλήτων λόγω της ταχείας χρήσης του σε σχεδόν κάθε νοικοκυριό σε όλο τον κόσμο. Η πυρόλυση πλαστικών στερεών αποβλήτων (PSW) έχει αποκτήσει σημασία λόγω του ότι έχει καλύτερα πλεονεκτήματα στην περιβαλλοντική ρύπανση και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των πλαστικών προϊόντων ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με την καύση και την αεριοποίηση.

 

Επομένως, σε αυτή την εργασία, η πυρόλυση των αποβλύτων PVC που θα ανακτηθεί από διάφορες πηγές και θα ρυθμιστεί, θα υποβληθεί σε επεξεργασία με τη διάταξη TG & TG-IR για να μελετήσει τον μηχανισμό του και να προσδιορίσει τα καύσιμα όπως τα αέρια που πρόκειται να εξελιχθούν έναντι του χρόνου αντίδρασης. Η μοντελοποίηση της διεργασίας θερμόλυσης θα είναι η βασική πτυχή αυτής της ερευνητικής εργασίας, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός και οι συνθήκες του αντιδραστήρα, καθώς και η απόδοση λαδιού (καύσιμου) πυρόλυσης.

Χρηματοδότηση:

N/A

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση MATLAB, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αχιλλέας Κωνσταντίνου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

a.konstantinou@cut.ac.cy  

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Υπολογιστική διερεύνηση μικροαντιδραστήρων για παραγωγή υδρογόνου από αποσύνθεση φορμικού οξέος/uδρώδη υδραζίνη με χρήση ετερογενών καταλυτών

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η ανάγκη αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων με βιώσιμες εναλλακτικές είναι ένα κρίσιμο ζήτημα τα τελευταία χρόνια. Το καύσιμο υδρογόνου είναι μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα λόγω της ευρείας διαθεσιμότητάς του και της υψηλής ενεργειακής πυκνότητάς του. Για πρώτη φορά, νέες διαμορφώσεις μικροαντιδραστήρων για την αποσύνθεση του φορμικού οξέος θα μελετηθούν χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες υπολογιστικής μοντελοποίησης. Η υπολογιστική δυναμική ρευστών (CFD) θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων ετερογενών μικροαντιδραστήρων.

 

Η μελέτη μοντελοποίησης CFD ξεκινά με την ανάπτυξη ενός μικροαντιδραστήρα  κλίνης για την επικύρωση των πειραματικών αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια ακολουθείται από τη θεωρητική ανάπτυξη νέων  μικροαντιδραστήρων για την εκτέλεση περαιτέρω μελετών. Τα λεπτομερή μοντέλα που αναπτύχθηκαν σε αυτή την εργασία θα παρέχουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα για την εντατικοποίηση της αντίδρασης αποσύνθεσης φορμικού οξέος, χρησιμοποιώντας ετερογενείς καταλύτες.

Χρηματοδότηση:

N/A

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση STAR-CCM +, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αχιλλέας Κωνσταντίνου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

a.konstantinou@cut.ac.cy  

 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ενέργεια και Μετεωρολογία

Αριθμός θέσεων:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (PVs) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα τοπικά καιρικά φαινόμενα, όπως τον τύπο των σύννεφων και της συννεφοκάλυψη. Έτσι, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της διείσδυσης των μικρής-κλίμακας φωτοβολταϊκών στις πόλεις, η επίδραση των σύννεφων στα PVs και η πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από PVs πρέπει να γίνουν κατανοητές και τα τυχόν προβλήματα να επιλυθούν. To εν λόγω διδακτορικό έργο συσχετίζεται με την ανάπτυξη ενός λογισμικού, που θα βασίζεται σε καινοτόμα μεθοδολογία (patent pending) για την πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

 

Χρηματοδότηση:

Δεν υπάρχει

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Φυσικής ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, εμπειρία σε υπολογιστικά προγράμματα (Python/C++/Matlab/GIS/κτλ), ικανότητα και προθυμία για μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μετεωρολογίας και ενέργειας.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης

Βαθμίδα:

Αν. Καθηγητής

Email:

a.charalambides@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας για το κλίμα.

Αριθμός θέσεων:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Ο στόχος της έρευνας είναι να μετρηθεί και να αναλυθεί η επίδραση των τοπικών παραδόσεων στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρακτικών αναγέννησης για ένα βιώσιμο μέλλον μέσω της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Οι υπάρχουσες πρακτικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Κροατία, Δυτικά Βαλκάνια, Κύπρος) και ολόκληρη στη Μέση Ανατολή-Βόρεια Αφρική (περιοχή MENA) θα μελετηθούν και θα συγκριθούν με πιο ανεπτυγμένες χώρες (Ισραήλ, Κορέα, ΗΠΑ, κτλ). Επιπλέον, ο ρόλος των «πρωταθλητών» και των «πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης» θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος αυτής της έρευνας.

 

Χρηματοδότηση:

Δεν υπάρχει

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά ή Διοίκηση, ή Περιβαλλοντικές Επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Ικανότητα και προθυμία για διατμηματική μελέτη του κλίματος, μηχανολογίας και καινοτομίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης

Βαθμίδα:

Αν. Καθηγητής

Email:

a.charalambides@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών για Επεξεργασία Αποβλήτων Βιοπλαστικών

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Τα βιοπλαστικά, τα οποία ορίζονται ως τα πλαστικά που είτε χαρακτηρίζονται ως βιοβασιζόμενα ή βιοδιασπόμενα, συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον ως βιώσιμες εναλλακτικές των αντίστοιχων πολυμερών που παράγονται από ορυκτούς πόρους. Ωστόσο, παρόλο που τα βιοδιασπόμενα βιοπλαστικά είναι πραγματικά βιοδιασπόμενα μόνο κάτω από βιομηχανικές συνθήκες επεξεργασίας, η διαρροή τους στο θαλάσσιο και στο χερσαίο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η ανεξέλεγκτη διάθεση των βιοπλαστικών θα μπορούσε να ενισχύσει το αρνητικό αντίκτυπο το οποίο προκαλεί η «λευκή ρύπανση». Η παρούσα διατριβή θα στοχεύσει στην ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιεργασιών για την αξιοποίηση κύριων βιοπλαστικών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είτε αυτούσια είτε μετά από γήρανση/προεπεξεργασία. Θα εφαρμοστούν εξειδικευμένες καινοτόμες στρατηγικές βασιζόμενες σε μικροβιακά και ενζυμικά συστήματα. Επιπρόσθετα, θα εφαρμοστούν μοριακές τεχνικές (NGS, qPCR) για προσδιορισμό της σύστασης της μικροβιακής καλλιέργειας σε διαφορετικά στελέχη, καθώς και του επιπέδου έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων που σχετίζονται με σημαντικές μεταβολικές οδούς των εμπλεκόμενων μικροοργανισμών.

Χρηματοδότηση:

Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου. Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιοτεχνολογία ή Βιομηχανική ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο και να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη πρακτική εμπειρία σχετικά με την ανάπτυξη βιοδιεργασιών θα αποτελέσει πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Κουτίνας

 

Ονοματεπώνυμο:

Μιχάλης Κουτίνας

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

michail.koutinas@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Επεξεργασία Υδάτων ρυπασμένων με κυανοτοξίνες με τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ)

Αριθμός θέσεων:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η ανίχνευση καθώς και η απομάκρυνση των μικρορυπαντών (π.χ. φυτοφάρμακα, ορμόνες, φαρμακευτικές ουσίες και τοξικοί μεταβολίτες) από τους υδάτινους πόρους και τα αστικά λύματα, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σήμερα, η έρευνα για την απομάκρυνση των μικρορυπαντών από το περιβάλλον, εστιάζει στη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) και οι τεχνολογίες χημικής οξείδωσης (οζονόλυση). Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων ΠΟΜΑ για την απομάκρυνση  μιας κατηγορίας φυσικών τοξινών, τις κυανοτοξίνες, από επιφανειακά ύδατα. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιου του Γκντανσκ (επικεφαλής Καθηγήτρια Hanna Mazur-Marzec).

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία ή Χημική Μηχανική ή Βιοχημεία ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Τοξικολογία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Μαρία Γ. Αντωνίου

Βαθμίδα:

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email:

maria.antoniou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ανίχνευση και απομάκρυνση ουσιών που προσδίδουν γεύση και οσμή στα επιφανειακά ύδατα κατά το φαινόμενο της άνθισης των κυανοβακτηρίων

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Τα κυανοβακτήρια, γνωστά και ως κυανοφύκη (blue-green algae) είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στα επιφανειακά νερά που προσαρμόζονται εύκολα ακόμη και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες τα κυανοβακτήρια αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς (άνθιση) σχηματίζοντας στρώματα (blooms). Η έντονη ανάπτυξή τους έχει σαν αποτέλεσμα τον ανεπιθύμητο χρωματισμό και τη προσθήκη γεύσης και οσμής στο νερό καθώς και την παραγωγή τοξινών. Η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργικές απορροές, απορροές από μη ή ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά λύματα) έχουν ενισχύσει την εμφάνιση και τις δυσμενείς επιδράσεις του φαινομένου της άνθισης των κυανοβακτηρίων, παγκοσμίως.  Για την αποφυγή τέτοιων συμβάντων που οδηγούν στη διάθεση και διακοπή παροχής πόσιμου νερού, καθίσταται αναγκαία η επεξεργασία του νερού του επηρεαζόμενου υδάτινου σώματος. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας θα είναι η ανίχνευση ουσιών που προσδίδουν γεύση και οσμή στα επιφανειακά ύδατα (επιπρόσθετες της γεοσμίνης και MIB) κατά το φαινόμενο της άνθισης των κυανοβακτηρίων  και η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων φυσικοχημικών τεχνολογιών για την αποκατάσταση τους. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (επικεφαλής Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη).

Χρηματοδότηση:

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία, ή Περιβαλλοντική Μηχανική, ή Χημική Μηχανική ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Μαρία Γ. Αντωνίου

 

Βαθμίδα:

Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Email:

maria.antoniou@cut.ac.cy