Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και ΝαυτιλίαςΕμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

 

Υποβολή αίτησης

 

Ερευνητικές περιοχές:

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων και Ρίσκου»

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Νεόφυτος Λαμπερτίδης, Καθηγητής, n.lambertides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Διεθνή Χρηματοοικονομική Διοίκηση» ή «Διεθνή Χρηματοοικονομική»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Σαββίδης, Καθηγητής, andreas.savvides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, Επίκουρη Καθηγήτρια, eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα του «Τραπεζική ή Χρηματοοικονομική Τεχνολογία»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Κουρσάρος, Λέκτορας, demetris.koursaros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Εταιρική Χρηματοδότηση»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, Επίκουρος Καθηγητής, christodoulos.louca@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στα Χρηματοοικονομικά»

Ερευνητικoί Σύμβουλοι:  

Νεόφυτος Λαμπερτίδης, Καθηγητής, n.lambertides@cut.ac.cy

Παναγιώτης Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Ναυτιλιακά στο θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στα Ναυτιλιακά»

Ερευνητικoί Σύμβουλοι:  

Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής,  photis.panayides@cut.ac.cy

Παναγιώτης Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Ναυτιλιακά στο θέμα «Ναυτιλιακά ή Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής,  photis.panayides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στο θέμα: «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία» ή «Μακρο-οικονομετρία»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρήστος Σ. Σάββα, Αναπληρωτής Καθηγητής christos.savva@cut.ac.cy

 


Κριτήρια Επιλογής:

 1. Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. *
 2. Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέων θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 3. Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 4. Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 5. Προσωπική συνέντευξη  

*Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

 

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Τηλ.: 25002628, Φαξ.: 25002766

 

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και ΝαυτιλίαςΕμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

 

Υποβολή αίτησης

 

Ερευνητικές περιοχές:

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων και Ρίσκου»

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Νεόφυτος Λαμπερτίδης, Καθηγητής, n.lambertides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Διεθνή Χρηματοοικονομική Διοίκηση» ή «Διεθνή Χρηματοοικονομική»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Σαββίδης, Καθηγητής, andreas.savvides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, Επίκουρη Καθηγήτρια, eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα του «Τραπεζική ή Χρηματοοικονομική Τεχνολογία»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Κουρσάρος, Λέκτορας, demetris.koursaros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Εταιρική Χρηματοδότηση»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, Επίκουρος Καθηγητής, christodoulos.louca@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στα Χρηματοοικονομικά»

Ερευνητικoί Σύμβουλοι:  

Νεόφυτος Λαμπερτίδης, Καθηγητής, n.lambertides@cut.ac.cy

Παναγιώτης Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Ναυτιλιακά στο θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στα Ναυτιλιακά»

Ερευνητικoί Σύμβουλοι:  

Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής,  photis.panayides@cut.ac.cy

Παναγιώτης Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Ναυτιλιακά στο θέμα «Ναυτιλιακά ή Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής,  photis.panayides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στο θέμα: «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία» ή «Μακρο-οικονομετρία»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρήστος Σ. Σάββα, Αναπληρωτής Καθηγητής christos.savva@cut.ac.cy

 


Κριτήρια Επιλογής:

 1. Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. *
 2. Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέων θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 3. Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 4. Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 5. Προσωπική συνέντευξη  

*Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

 

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Τηλ.: 25002628, Φαξ.: 25002766